Literaire avond

Zoals te doen gebruikelijk, ten tweeden male dit jaar de literaire avond. Dit keer op 17 november des avonds om 21.00 in de sociëteit. Eenieder met literaire aspiraties wordt hierbij uitgenodigd daaraan een bijdrage te leveren. De enige restrictie die wordt gehanteerd is de tijd. Tien minuten per applicant. Daarbinnen kunt u uw goddelijke gang gaan.  Van hermetische poëtische bespiegelingen tot felrealistische persoonlijke ontboezemingen, van ontroerende rijmelarij tot grensverleggende taalvernieuwing, alles is mogelijk, desnoods rekt u de grenzen van de literatuur op, naar eigen inzien.

 Ook als toehoorder bent u natuurlijk van harte welkom.

 Aanmelden per mail, jille@helenenjille.nl

Periode: 
vrijdag, 17 november, 2017 - 21:00