Bergische Kunst-Genossenschaft bezoekt Pulchri

[geen kunstenaars gevonden]
24 mrt 2018 t/m 15 apr 2018
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

De tentoonstelling wordt geopend door mevrouw Verena, gravin von Roedern, plaatsvervangend ambassadeur van Duitsland.

Op  zaterdag 24 maart opent om 16.00 uur de uitwisselingstentoonstelling van Pulchri met het BKG (Bergische Kunstgenossenschaft) Wuppertal. Deze tentoonstelling is het startschot van een uitwisseling waarbij een selectie van BKG kunstenaars in de Klinkenberg zalen 1&2 tentoongesteld zal worden. Op een latere datum in het jaar zal een selectie van Pulchri kunstenaars worden uitgenodigd om naar de tentoonstellingsruimte van het BKG in Wuppertal te komen.

Het Bergische Kunstgenootschap werd in 1905 gesticht en is daarmee een van de oudste Kunstenaarsverenigingen van Duitsland. De stuwende krachten achter deze oprichting waren de directeuren van het von der Heyt Museum en de Kunstvakscholen in Elberfeld en Barmen. De tentoonstellingen vonden met regelmaat plaats in de Kunsthal Barmen. Met de Nationaalsocialistische machtsovername werd de BKG verboden. Hun kunst werd in het fascisme als entartet gezien en verdween uit de openbaarheid. Na de oorlog vonden de kunstenaars elkaar weer en de thuishaven werd de Studio in de Kunsthal in Barmen (thans een stadsdeel van Wuppertal). 
Vele, over de grenzen van Wuppertal bekende en betekenisvolle kunstenaars zoals Otto Coester, Ernst Oberhoff en Paul Wellershaus, die les gaven aan de Academie in Düsseldorf of andere Kunstacademies, waren lid van het BKG.
Tegenwoordig bestaat het BKG, waarvan de studio zich thans in het Kolkmannhaus bevindt, uit 24 kunstenaar-leden en wordt door sponsoren ondersteunt. Buiten de traditionele “Wintertentoonstelling” om organiseert het BKG met haar leden en gastkunstenaars negen tot tien tentoonstellingen per jaar die zich met hedendaagse en kritische thema’s uiteenzetten. In het “Jungen Forum” biedt het BKG studenten en net afgestudeerden van Academies de mogelijkheid om ervaring op te doen in het tentoonstellen. Het BKG onderhoudt contacten met kunstenaars en kunstverenigingen van partnersteden van Wuppertal en organiseert regionale en internationale uitwisselingen.

De deelnemers aan de eerste tentoonstelling in de Klinkenberggaleries zijn: Frank Ifang, Michael Alles, Leif Skoglöf en Guido Lipken.

Klinkenberggalerie I&II, 24 maart t/m 15 april

Pulchri maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds