8 juni t/m 7 juli | Margje Bijl met Willem van Dam | Galerie de Molen

Van 8 juni t/m 7 juli exposeert Margje Bijl met Willem van Dam in Galerie de Molen te Wassenaar. Tekeningen en fotografische etsen.

 

Tien jaar geleden begon Margje Bijl haar project ‘Reflections on Jane Morris’, geïnspireerd door een foto van een vrouw waarin zij haarzelf herkende. Zij leefde van 1839-1914 en was de vrouw van William Morris. Als muze en geliefde van Rossetti, Pre-Raphaelitisch kunstenaar, zijn er veel schilderijen en tekeningen van haar gemaakt. Deze dienden als bronmateriaal voor het beeldend werk van Margje Bijl. Met haar eigen foto’s, tekeningen, schilderijen, collage’s en teksten onderzocht zij wie de mysterieuze vrouw op de foto was. Thema’s als identiteit, tijdsgeest en schoonheidsideaal vormden een rijke voedingsbodem.

 

Een kader dat zij in haar huidige tekenwerk heeft losgelaten. De enige overgebleven referentie naar Jane Morris is haar kapsel dat Margje als uitgangspunt neemt. Zij tekent een netwerk van lijnen en grijswaarden, die in hun lichtste vorm nauwelijks meer te onderscheiden zijn van de vezels in het papier. Millimeter voor millimeter ontstaat een wereld waarin het tekenplezier de rol van de muze heeft overgenomen.

 

In Galerie de Molen laat Margje Bijl haar recente tekeningen zien en een aantal fotografische etsen die gebaseerd zijn op deze tekeningen. Met de serie etsen onderzoekt zij de invloed van kleur, contrast en toon op de beleving van haar oorspronkelijke tekeningen in grijswaarden.

 

https://www.reflectionsonjanemorris.com/

 

van 8 juni t/m 7 juli | Galerie de Molen | Molenplein 10a, Wassenaar