Gerard Verdijk

Josephine Sloet, weduwe van Gerard Verdijk, oud-lid van Pulchri Studio, heeft een monografie over hem geschreven,
The mountain of Einstein. Het boek telt 384 bladzijden en kost € 99,-.
Het is bij haar te bestellen via josephinesloet@gmail.com.