Oproep voor de kunstenaars: deelname expositie Sta-art galerie te Alphen aan den Rijn

Intro

Op 18 maart 2020 wordt Nationale Boomfeestdag georganiseerd in gastgemeente Alphen aan den Rijn i.s.m. Stichting Nationale Boomfeestdag. Het leek het bestuur van het Bomenpanel Alphen aan den Rijn (bewoners die meedenken over het gemeentelijk bomenbeleid en daarbij een adviserende rol hebben - gefaciliteerd door de gemeente) leuk daarop in te haken door een kunstexpositie te organiseren met als thema “bomen”. Wij hebben Sta-art benaderd (kunstenaarscollectief van Alphen aan den Rijn, met een eigen galerieruimte) en zij staan daar positief tegenover.

 

Wie wil van vrijdag 14 februari t/m vrijdag 20 maart 2020 meedoen aan een expositie met thema “bomen” in de Sta-art galerie te Alphen aan den Rijn?
Inbrengen werk op 14 februari (’s ochtends), ophalen 20 maart ophalen (09-10 uur) of donderdag 19 maart na 16.00 uur).
Huur van de ruimte bedraagt 750 euro, excl. BTW, normaliter op te brengen door alle deelnemers samen. Ik kreeg zojuist het bericht binnen dat in dit geval zal (zeer waarschijnlijk) gemeente Alphen aan den Rijn de kosten van 750 euro voor haar rekening te nemen. Wat daar tegenover moet staan is een goede afstemming met de mensen die Boomfeestdag gaan organiseren. Ondergetekende kent betrokken beleidsambtenaar inmiddels goed. Moet hem nog wel meegeven dat hij niet over artistieke kwaliteit gaat.
Sta-art zal hun leden vragen wie er mee wil doen. Het lijkt hen leuk als ook leden van Pulchri komen exposeren. Wil je meedoen? Dan ontvang ik graag je aanmelding per email.


Met vriendelijke groet,

Alrik Stelling

(kunstenaarslid Pulchri / secretaris Bomenpanel Alphen aan den Rijn)

info@alrikstelling.nl

+ 31 (0)6 178 30 968