Organisatie

Het bestuur van Pulchri Studio is als volgt samengesteld:
 

Marieta Reijerkerk

voorzitter

Michael Toorop

secretaris  

Stuart de Booij

penningmeester 

Marleen de Kluizenaarlid en voorzitter sociëteitscommissie      
Lia Harkes

lid en voorzitter ballotagecommissie

Ed van der Kooylid en voorzitter  tentoonstellingscommissie 
Susan de Kruifflid en vice-voorzitter  tentoonstellingscommissie
 

Voor contact en informatie mail naar info@pulchri.nl 
070 346 17 35


Samenstelling commissies per 1 januari 2020:

Ballotagecommissie voor de toelating van kunstenaarsleden.
Contactpersoon: Lia Harkes
Sociëteitscommissie voor zaken de sociëteit betreffende.
Contactpersoon: Marleen de Kluizenaar
Tentoonstellingscommissie voor de tentoonstellingen in het Pulchri-gebouw.
Contactpersoon: Ed van der Kooy
Commissie Exploitatie
Contactpersoon: Irene van Geest
Commissaris over de tekenzalen is belast met de gang van zaken in de tekenzaal.
Contactpersoon: Aldrik Sluis
Financiële Commissie
Contactpersoon: Bert Wolting

De Financiële Commissie heeft tot taak een periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de geldmiddelen worden gebruikt.

Medewerkers 
Zakelijk manager 
Karla Verpoort - karla@pulchri.nl 

Financiële administratie
Ingrid Nieuwenhuis - ingrid@pulchri.nl

Secretariaat
Irene Nolet -  irene@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Verena Stevels - verena@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Froukje Zandvliet - info@pulchri.nl

Galerie
Thomas van Haren - galerie@pulchri.nl
Ariëlle van Eijsden - galerie@pulchri.nl
Irene Nolet - galerie@pulchri.nl

Technische Dienst
Erik Roessingh van Iterson - werkplaats@pulchri.nl
Borre van der Linde - werkplaats@pulchri.nl
Stephan Ruigrok     - werkplaats@pulchri.nl

Public Relations (PR)
Thomas van Haren - pr@pulchri.nl

Archief
Marti van Spronsen (alleen op maandag)

Verder werken er ca. veertig vrijwilligers in wisseldiensten

 


Vacature vrijwilligers

Als u interesse heeft om als gastvrouw/heer bij de receptie van Pulchri te werken, kunt u zich aanmelden bij info@pulchri.nl.
 

Verenigingszaken

U kunt onderstaande bestanden lezen door er op te klikken.
 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Beleidsplan 2019-2021

Protocol ledenadministratie

Redactieafspraken