Organisatie

Het bestuur van Pulchri Studio is als volgt samengesteld:
 

Frans de Leef

 voorzitter

Michael Toorop

 secretaris  

Stuart de Booij

 penningmeester 

Marleen de Kluizenaarvoorzitter sociëteitscommissie      
Lia Harkes

lid, en voorzitter ballotagecommissie

Marieta Reijerkerklid, en voorzitter tentoonstellingscommissie 
Ed van der Kooy lid, en vice-voorzitter Tentoonstellingscommissie
 


Commissies gevormd door leden van de vereniging:

Ballotagecommissie voor de toelating van kunstenaarsleden.
Contactpersoon:  Lia Harkes

Sociëteitscommissie voor zaken de sociëteit betreffende.
Contactpersoon: Marleen de Kluizenaar

Tentoonstellingscommissie voor de tentoonstellingen in het Pulchri-gebouw.
Contactpersoon: Marieta Reijerkerk

Commissie Exploitatie
Contactpersoon: Irene van Geest
 

Commissaris over de tekenzalen is belast met de gang van zaken in de tekenzaal.
Contactpersoon: Aldrik Sluis
 

Financiële Commissie
Contactpersoon: Bert Wolting

De Financiële Commissie heeft tot taak een periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de geldmiddelen worden gebruikt.

Medewerkers
 

Zakelijk manager
Karla Verpoort - karla@pulchri.nl

Financiële administratie
Ingrid Nieuwenhuis - ingrid@pulchri.nl

Secretariaat
Irene Nolet -  irene@pulchri.nl & info@pulchri.nl
Verena Stevels - verena@pulchri.nl & info@pulchri.nl

Galerie
Thomas van Haren - galerie@pulchri.nl
Ariëlle van Eijsden - galerie@pulchri.nl
Irene Nolet - galerie@pulchri.nl

Technische Dienst
Erik Roessingh van Iterson - werkplaats@pulchri.nl
Borre van der Linde - werkplaats@pulchri.nl
Stephan Ruigrok     - stephanruigrok@casema.nl

Public Relations (PR)
Thomas van Haren - pr@pulchri.nl
Froukje Zandvliet   - pr@pulchri.nl

Archief
Marti van Spronsen (alleen op maandag)

Verder werken er ca. veertig vrijwilligers in wisseldiensten bij de receptie van Pulchri.


Vacature vrijwilligers

Op dit moment zijn er geen vacatures. Als u interesse heeft om als gastvrouw/heer bij de receptie van Pulchri te werken, kunt u zich aanmelden bij info@pulchri.nl . U wordt dan op de wachtlijst geplaatst.


Verenigingszaken


U kunt onderstaande bestanden lezen door er op te klikken.
 

Statuten

Huishoudelijk reglement

Beleidsplan 2019-2021

Protocol ledenadministratie

Redactieafspraken