Agnes van den Brandeler

21 dec 2018 t/m 24 jan 2019
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 21 december om 17.00 uur door Ileen Montijn, schrijfster.

Agnes van den Brandeler (1918-2002)
werken op papier

Voor de tweede keer na haar dood in 2002 besteedt Pulchri aandacht aan het werk van Agnes van den Brandeler. Na een geslaagde overzichtstentoonstelling van haar in de bovenzalen tien jaar geleden, wordt nu ter gelegenheid van haar honderdste geboortejaar een keuze uit haar aquarellen en tekeningen getoond in de Klinkenberggaleries. 

Jkvr. Agnes van den Brandeler leefde tot ongeveer haar vijftigste in Den Haag, om daarna in het huis van haar ouders in het dorp Hengelo (Gld.) te wonen en werken.
Terwijl zij al vanaf 1940 lid van de Haagse Kunstkring was, werd ze in 1950 als lid van Pulchri toegelaten. Ze had in dat jaar ook een eenmanstentoonstelling bij de toen bekende kunsthandel Martinus Liernur aan de Zeestraat.

Van den Brandelers biografe Alied Ottevanger (Ileen Montijn/Alied Ottevanger, Altijd heimwee, Agnes van den Brandeler, een aristocrate in de kunst, uitgeverij Stokerkade 2009) wijst op de belangstelling van pers en collega's, waaronder Paul Citroen, Kees Andrea, Ronald Lindgreen, Co Westerik, Alfred Löb, Harry Verburg en Livinus van de Bundt: "Dat zegt iets over het Haagse kunstklimaat van die dagen, over de belangstelling die kunstenaars onderling voor elkaars werk toonden en over de aantrekkingskracht en kwaliteit van Agnes' werk." In dat werk werd vaak een invloed van Franse tijdgenoten opgemerkt, terwijl men zich juist over haar werk op papier lovend uit liet.
Agnes heeft haar hele lange leven als een bezetene gewerkt. Schilderijen, aquarellen, topografische Haagse tekeningen voor de krant Het Vaderland, wandkleden, houtsneden en, nadat ze halverwege de jaren '60 tot de Grieks-orthodoxe kerk was toegetreden, iconen.

Tenslotte is noemenswaard dat zij vrijwel vanaf de oprichting in 1954 lid was van de Haagse Aquarellisten, zoals ze in 1958 werd aangenomen bij de Nederlandse Kring van Tekenaars. Een boeiend en rijk gevarieerd kunstzinnig leven!

Robert de Haas, bestuurslid Stichting Agnes van den Brandeler

Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.

Pulchri (en de sociëteit) is gesloten van:
22 t/m 26 december en op 31 december en 1 januari

Pulchri (en de sociëteit) is van 27 t/m 30 december en op 2 en 3 januari van 12.00 -16.00 uur geopend