Beelden maken het Hof

6 sep 2012

Beelden maken het Hof

6 september – 28 oktober 2012

Beeldhouwers exposeren in de voormalige huisvesting van Pulchri (1861-1887) in het kader van het 165 jarig bestaan

Hofje van Nieuwkoop     Warmoezierstraat Den Haag

Tot  en met 28 oktober veranderen Pulchri-beeldhouwers het Hofje van Nieuwkoop in een beeldig hofje in het kader van het 165 jarig bestaan van de vereniging. Van 1861 tot 1887 huurde Pulchri Studio de Regentenkamer van het door Pieter Post ontworpen 17e eeuwse Hofje met gebruik van de tuin, waar een kegelbaan werd aangelegd.
Met een dertiental beelden keert Pulchri na 150 jaar terug op de voormalige bestemming om te vieren dat zij destijds voor het eerst de beschikking kregen over een grote tekenzaal en een sociëteitsruimte met een kastelein. In de vergadering van 15 januari 1861 ontvouwde Hardenberg het grootse plan hiervoor. De huur was Fl. 585,- per maand. Alleen schilders konden toen lid zijn van de vereniging, nu zijn de disciplines uitgebreid met beeldhouwers, fotografen, architecten en grafici.

De tentoonstelling kwam tot stand door medewerking van Max Danser, bestuurslid van het Hofje.

De deelnemende beeldhouwers zijn: André vanLier; Mari Serraris; Ingrid Rollema; Zeger Reijers; Tineke van Veen; Piet Warffemius; Loek Bos; Phil van der Klundert; Tineke Nusink; Yke Prins; Vittorio Roerade; Rozemarijn Lucassen en Marijke Gémessy.

 De expositie werd geopend door de heer Rabin Baldewsingh, wethouder van Volksgezondheid, Media, Duurzaamheid en Organisatie

 De beeldentuin in Het Hofje van Nieuwkoop aan de Warmoezierstraat (t/o ingang poli Ziekenhuis Westeinde) is dagelijks te bezoeken van 14  tot 17 uur.