De QuasiRealisten

30 jul 2016 t/m 21 aug 2016
  • Mesdagzaal

Het werk dat de QuasiRealisten maken, lijkt realistisch, maar bij nadere beschouwing ligt dit toch anders. Hun voorstellingen en beelden zijn ontsproten aan de fantasie, de verbeelding. De leden van de groep scheppen nieuwe realiteiten door vervreemdende elementen aan hun werk toe te voegen. Elementen als humor, politiek, reclame, decoratie, niet-westerse cultuur, kunst, tragedie, vervreemding, etc. Daarbij wordt geen onderwerp uit de weg gegaan. Het betreft poëtische schilderijen langs de randen van de werkelijkheid.

In 2012 besluit een aantal beeldende kunstenaars uit het Noorden des lands, een groep te vormen: de QuasiRealisten. Aanleiding vormde deelname aan een tentoonstelling in Museum Stad Appingedam met als thema 'Surrealisme en vervreemding'. De deelnemers waren zo enthousiast over elkaars werk dat men besloot samen verder te exposeren, in hun stijl stelden zij een gemene deler vast.
Wat de leden verbindt, is de persoonlijke en vervreemde draai die zij – elk op eigen manier – aan het Realisme geven. Daarbij voelen zij zich onder meer schatplichtig aan het Surrealisme, Symbolisme, Pictura metafysica en Magisch Realisme. Momenteel kent de groep 10 leden, schilders en beeldhouwers. Voor de groep draait het om de kwaliteiten van het werk, sommige leden werken altijd in deze traditie, voor anderen is het een vorm van 'escapisme'. Ook zijn sommige leden lid van andere schildersgenootschappen als Het Drents Schilders Genootschap, Pulchri Studio of Drents Portret.

De deelnemers aan de expositie zijn: Wouter Berns, Hans Hage, Jan van Loon, Jannes Kleiker, Ger Eikendal, Klaas Koops, Mark Lisser en Tom S. Hageman. Als gastexposant doet Fokko Rijkens mee.

De expositie van de QuasiRealisten is van 30 juli t/m 21 augustus 2016 te zien in de Mesdagzaal. De opening wordt verricht op zaterdag 30 juli om 16.00 uur door Jan van Loon, lid van Pulchri.

Voor meer informatie zie: www quasirealisten.nl

Pulchri Kunstenaars