Mansour Bakhtiar

22 mrt t/m 13 apr 2014
  • Weissenbruchzaal

Deze expositie is een ode aan de vrouw in het algemeen, en de Iraanse vrouw in het bijzonder. In de loop van de geschiedenis heeft zij veel te lijden gehad omdat het andere geslacht haar eeuwenlang onrecht aandeed en dit gedrag rechtvaardigde. Met deze schilderijen poog ik in de schoenen van een vrouw te staan en vanuit haar perspectief naar genderongelijkheid kijken. 

Deze werken draag ik op aan de universele vrouw en haar veelzijdige gevecht. 

De expositie wordt geopend door een minuut stilte.

 

Mansour Bakhtiar, Weissenbruchzaal 22 maart t/m 13 april 2014

Pulchri Kunstenaars