Modern and Contemporary Arab Art from the Levant

22 jan 2017 t/m 22 feb 2017
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II
  • Tuingalerie
  • Voorhoutgalerie

Van 22 januari t/m 22 februari 2017 toont Pulchri Studio de tentoonstelling Modern and Contemporary Arab Art from the Levant, met moderne en hedendaagse Arabische kunst. Deze tentoonstelling, met niet eerder in Nederland geëxposeerde werken, is georganiseerd door de St. Kennis Beeldende Kunst uit het Midden-Oosten (BKM).
Te zien zijn schilderijen, etsen en kunstenaars boeken van meer dan 40 kunstenaars uit het Midden-Oosten, en met name de Levant (d.w.z. Jordanië, Libanon, de Palestijnse Gebieden en Syrië). De werken zijn afkomstig uit de collectie van de in Nederland wonende Majida van der Meulen-Mouasher.

Majida Mouasher was tussen 2000 en 2006 eigenares van de kunstgalerie 4 Walls in Amman, Jordanië. Tijdens deze periode werkte zij samen met meer dan 90 Arabische kunstenaars. Veel kunstenaars waren toen grotendeels afhankelijk van hun eigen inspanningen om hun werk te promoten. De 4 Walls Gallery nam de promotie van de kunstenaars op zich door hun werken tentoon te stellen en te verkopen. Gedurende deze periode kocht Mouasher ook zelf werken van deze kunstenaars en nog steeds groeit haar verzameling.

Werken van 44 van hen vormen de kern van haar levenskrachtige maar voor velen onbekende privé collectie. Vertegenwoordigd zijn gerenommeerde kunstenaars zoals Dia Azzawi, Samia Halaby en Mohanna Durra, wiens werken zijn aangekocht door westerse en Aziatische musea. Anderen zoals Sadi Kwaish Alfraji zijn met name in het Midden-Oosten bekend maar verdienen een groter publiek. De collectie van uitmuntende kwaliteit beslaat een periode van 60 jaar.

Wat deze collectie zo uniek maakt, is de verbazingwekkende diversiteit van de werken. De kunstenaars zijn allemaal diep geworteld in hun cultuur, maar laten zich ook inspireren door bijvoorbeeld Westerse, Chinese of Russische kunsttradities. Hoewel velen van hen nu elders wonen, reflecteren alle kunstenaars op hun eigen wijze op hun oorspronkelijke milieu, hun culturele, sociale of historische achtergrond, hun etnische oorsprong of politieke omwentelingen.

In een tijd waarin het Midden-Oosten zo vaak in het nieuws is vanwege politieke omwentelingen, interne strijd, oorlog en de vluchtelingencrisis en vluchtelingen nieuwe en andere culturele tradities met zich meebrengen naar Europa, tonen deze tentoongestelde werken een andere zijde van een regio in beweging. De werken geven een (waarschijnlijk voor velen verrassend) rijkgeschakeerd beeld van ideeën en verlangens die binnen de regio leven. De vitaliteit en diversiteit van de regio wordt gereflecteerd in de visuele rijkdom van de werken. Majida Mouasher hoopt dat de kunstwerken het begrip en de dialoog tussen culturen kunnen bevorderen.

Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt een Engelstalige catalogus: Modern and Contemporary Arab Art from the Levant. The Majida Mouasher Collection. Uitgeverij: Schilt Publishing, 2016.

De tentoonstelling wordt opengesteld op zondag 22 januari.

Benedengaleries, 22 januari t/m 22 februari 2017