Nederlandse Kring van Tekenaars in Pulchri Studio

4 okt t/m 26 okt 2014
  • Hardenbergzaal
  • Weissenbruchzaal

In 1947 werd te Amsterdam de Nederlandse Kring van Tekenaars opgericht. Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich zonder te dienen als ontwerp of schets voor een 'groter' of  'beter' kunstwerk. In de eerste jaren van het Kringbestaan gold een rigoreuze beperking tot zwart-wit en lijn, van kleur kon geen sprake zijn. Zonder dat daartoe door het bestuur regels werden gesteld , werd er in de aanvangsjaren voornamelijk figuratief gewerkt. De Kring van vandaag kent deze beperkingen niet. Hij laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. Monumentaal werk zowel als verfijnde, lyrische en schilderachtige tekeningen, vertellende naast nagenoeg abstracte werken vormen het spectrum van de huidige Kring. Het gebruik van hedendaagse (computer)technieken wordt evenmin geschuwd. De herleving van de Kring valt samen met de bijzondere belangstelling die de tekening, zeker als monumentaal kunstwerk, momenteel ten deel valt. Wanden bestrijkende tekeningen zijn in de moderne kunst geen zeldzaamheid.

Deelnemende Pulchri kunstenaars Jan de Hamer, Chris Nobels, Jaap Ploos van Amstel, Rob Polak, Edith Sont, Jan van Spronsen, Janneke Tangelder.
Deelnemende kunstenaars die geen lid zijn van Pulchri: Enric Adsera Riba, Johan Breuker, Hanneke Franken, Fred Fritschy, Annemieke Harkema, Wilma Laarakker, Hans Landsaat, Theo Linneman, Ingeborg Oderwald, Ank Overweel, Jaap Schlee, Godelieve Smulders, Francisca Tollenaar, Wim Vaarzon Morel, Annemarie Veenstra, Danielle Vidal, Mia Westerhof, Wim Worm en Henk Zomer.