Pulchri Studio te gast bij WAD

28 jul 2019 t/m 8 sep 2019
  • Pulchri op locatie

De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op 28 juli om 15:00 uur door Marieta Reijerkerk, voorzitter tentoonstellingscommissie Pulchri Studio. 

WAD viert dit jaar haar 4e lustrum. In september zal er een speciale jubileum tentoonstelling plaatsvinden. Maar voorafgaande aan deze festiviteit heeft zij  leden van Pulchri Studio uitgenodigd om in een speciale tentoonstelling deel te nemen. Bij dit project verschijnt een catalogus en hebben ze Jan Radersma bereid gevonden zich in te zetten als curator van dit project

World Art Delft (WAD) is sinds 1999 een kunstcentrum dat zich heeft gespecialiseerd in internationale hedendaagse beeldende kunst. Zij verzorgt tentoonstellingen, symposia, evenementen, concerten en lezingen. In de loop der jaren heeft zij een hechte groep kunstenaars uit binnen- en buitenland om haar heen weten te verzamelen. 

WAD is gefocust op een organische verbinding tussen landschap, natuur en beeldende kunst, die terug te vinden is in haar tentoonstellingsbeleid en educatieprojecten.  Er moet een wisselwerking zijn tussen kunst en landschap. Kunst versterkt natuur en omgekeerd. Kunst werkt als een vergrootglas om ons bewuster te maken.

WAD is een locatie die prachtig gesitueerd is in het landschap van Midden-Delfland tussen de wijk van de Technische Universiteit en de meest zuidelijke stadsrand van Delft. Zij beschikt over een tentoonstellingsruimte, een beeldentuin en een belevingstuin. 

WAD zoekt naast het traditionele beeld op een sokkel vooral naar een indringend verband tussen beeld en omgeving. Het gaat om een eerlijke en authentieke ervaring op het diepste niveau. Tijd en ruimte zullen even bevriezen, zodat men op een intense manier kan ervaren waarover het op dat moment gaat.

De finissage van de tentoonstelling zal plaatsvinden op 1 september om 15:00 uur.

Meer informatie vindt u op: www.worldartdelft.nl