The last place

10 aug 2019 t/m 1 sep 2019
  • Klinkenberggalerie I
  • Klinkenberggalerie II

De tentoonstelling wordt geopend op 10 augustus om 15.00 uur door Frans de Leef, voorzitter Pulchri Studio.

Hassan Aboud en Fathel Neema exposeren in de Klinkenberggaleries.

HASSAN ABOUD ALI werd in 1956 in Irak geboren. Hij studeerde af aan de hogeschool voor kunsten in Bagdad waar hij in 1980 lesgaf aan de grafische afdeling. In zijn schilderijen staat de innerlijke dialoog tussen hem en zijn omgeving centraal; het is een reactie op de indrukken, de beelden, die hij heeft van zichzelf en de wereld om hem heen. Deze wereld is voor hem in te delen in scènes die gekoppeld zijn aan bepaalde melodieën. Felle kleuraccenten en symbolische tekens zijn half verscholen onder het oppervlak. Steeds komen ze tussen de grote duistere vlakken door, alsof ze te sterk zijn zich te laten wegstoppen. Wanneer je afstand neemt van het werk, dan valt alles ineens samen. Hassan heeft gevoel voor de dramatische effecten van licht en donker. Hiermee schept hij in de beelden een sterke suggestie van diepte. De koele grijzen veranderen op afstand in helder oplichtende ruimtes in een donkere wereld. De details zijn dan niet meer als losse elementen te onderscheiden, maar bepalen op subtiele wijze de sfeer van het totaalbeeld. Ze vervagen de grenzen tussen de vlakken en brengen met hun grilligheid de composities in bewegingen. De kijker wordt steeds weer getrokken door de geheimzinnigheid van de voorstelling.
Het werk van HASSAN ABOUD ALI is op vele plaatsen in de wereld tentoongesteld. Met zijn grafiek heeft hij meerdere prijzen gewonnen.
-Johanna Schuurman, Leeuwarder Courant.

De kunst van de kunst
Dagelijks worden we geconfronteerd met kunst, in de meest uiteenlopende verschijningsvormen. Goede kunst aanschouwen wordt al lastig op zo’n gewone doorsneedag. Opmerkelijke goede kunst kot slecht sporadisch voor, maar Fathel Neema (1964, Kerbala, Irak) lukt dat bijzonder goed. Niet alleen in kleurgebruik bereikt hij grote hoogte, maar ook z’n composities en ideeënrijkdom is hij weloverwogen en hoogstand.
Hij laat de zichtbare en niet zichtbare wereld op een wonderschone wijze samenvallen in schilderijen en grafiek. Zijn werk kan heel dromerig zijn, maar laat tegelijkertijd de alledaagse snelheid en hectiek zien. De beschouwer herkent zijn eigen wereld, maar wordt ook deelgenoot van een totaal nieuw en verstild universum waar alles z’n plaats lijkt te hebben.
Al snel spreekt men bij deze kunstenaar over het samenkomen van verschillende culturen en de voordelen daarvan: allemaal waar natuurlijk. Maar juist wanneer je kunt putten uit de diversiteit van twee werelden moet je zeer sterk in je schoenen staan.
Neema zelf gaat bescheiden door het leven, eist niet veel, maar laat vooral zijn kunst spreken op een manier die je doet verlangen naar zomerse sterrennachten.
-Gerard  Schoneveld

Pulchri Studio maakt gebruik van de KunstKoopregeling van het Mondriaan Fonds.

Pulchri Kunstenaars