UITGESTELD: Vrije Academie - Psychopolis 2020

2 mei 2020 t/m 5 mei 2020
  • Hardenbergzaal
  • Mesdagzaal
  • Weissenbruchzaal

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 2 mei 2020 om 15.00 uur. De Manifestatie Vrije Academie - Psychopolis 2020 is bedoeld om de bijzondere Haagse kunstopleiding, die honderden kunstenaars afleverde, in het zonnetje te zetten. Het programma bestaat uit drie tentoonstellingen, workshops, een symposium en een filmprogramma.

In de bovenzalen van Pulchri Studio is een expositie te zien zijn over de bijzondere jaren van de Vrije Academie. De focus van deze tentoonstelling ligt op de jaren tussen 1947 en 1964 waarin Livinus van de Bundt de scepter zwaaide. De academie was toen gehuisvest aan het Westeinde en de Hoefkade. Vrije fantasie en verbeelding waren de uitgangspunten. Dat komt tot uitdrukking in schilderijen, beelden, keramiek, grafiek, illustratie en fotografie. De wereld was nog lief en optimistisch; als iedereen maar ‘vrij’ was zou alles vanzelf goed komen.

Op 2 mei wordt ook een tweede expositie geopend in de Haagse Kunstkring. Hier is alle aandacht voor Psychopolis onder directeur George Lampe. De jaren 1964-1982 staan centraal, toen vrijheid, grensoverschrijding en politieke betrokkenheid de uitgangspunten waren. Nieuw waren de gebieden film, theater, performance en elektronische muziek. De Cineworkshop maakte furore. Als de vernieuwing niet vanzelf kwam, dan moesten de deelnemers maar een zetje krijgen. Verder moesten ze zelf hun weg vinden in het labyrint dat Psychopolis was.

De derde expositie vindt plaats in The Grey Space: de expositieruimte aan de Paviljoensgracht, waar de Vrije Academie vanaf 1989 was gevestigd. Hier is te zien hoe het kunstonderwijs van TOEN – laagdrempelig en zeer toegankelijk – samenhangt met de actualiteit van kunst en kunstonderwijs NU.
Naast de drie exposities zijn er workshops op het gebied van film, fotografie en geluid, mode, performance en druktechnieken. De mentaliteit van toen: ‘gewoon beginnen, gewoon maar doen’, en niet eerst van alles bedenken en verwoorden, vormt de leidraad. Zo kan je op een bijzondere manier Psychopolis ‘beleven’.

In het symposium wordt ingegaan op vragen als: Hoe uniek was het kunstonderwijs aan de Vrije Academie; Wat was het belang voor de Nederlandse kunst; Hoe belangrijk is een brede creatieve educatie voor het realiseren van een goed functionerende samenleving?

Een uitgebreid filmprogramma laat de ontwikkelingen zien van de experimentele film en de betekenis daarvan voor huidige filmers en cineasten.