Geef kunst een kans!

Misschien bent u lid van Pulchri Studio, of u bent dat niet maar draagt u de beeldende kunst een warm hart toe. Pulchri Studio biedt kunstenaars de mogelijkheid te exposeren in een monumentaal pand, in prachtige museale zalen, die W.H. Mesdag speciaal voor dit doel heeft laten ontwerpen.

Zoals elke vereniging beoogt ook Pulchri Studio geen winst maar heeft als doel om de kunstenaarsvereniging en het pand waarin we huizen ook voor toekomstige generaties te behouden.
Pulchri Studio is opgericht in 1847, heeft vele stormen overleefd, maar staat na 173 jaar nog fier overeind als een van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland.
Het lijkt anno 2020 wel of de wereld steeds sneller veranderd en tradities verloren gaan of dat daar juist te krampachtig aan wordt vastgehouden. Daarom is kunst zo belangrijk! Kunst verwondert, ontroert, maakt nieuwsgierig, kan verbroedering brengen maar ook discussie uitlokken. Dat willen wij graag bij Pulchri Studio mogelijk blijven maken.

Als u daar hetzelfde over denkt en ons wilt helpen om kunstenaars een podium te blijven bieden en kunstliefhebbers de gelegenheid te geven daarvan te blijven genieten, dan kunt u ons steunen via een gift.
Wat u misschien niet weet, is dat geven op een fiscaal interessante wijze kan worden geregeld.


Geven als particulier

Geven kan op vele manieren, en afhankelijk van de gemaakte keuzen, betaalt de overheid mee. Een gift vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om andere vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld kunstvoorwerpen. Een gift wil zeggen dat er geen directe tegenprestatie tegenover de vrijwillige bijdrage staat.

Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. Een ander voordeel is dat de ontvangende culturele instelling (indien deze - zoals Pulchri Studio - de ANBI-status heeft) geen schenkbelasting hoeft te betalen, hoe groot uw schenking ook is. Dit betekent dat uw volledige gift ten goede komt aan de kunst en cultuur.

Op www.anbigift.nl/pulchri/ vindt u een rekenmodule waarbij u gemakkelijk kunt zien welk belastingvoordeel u dat oplevert.


Periodieke gift

Zogenoemde periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Wel gelden er speciale voorwaarden.


Nalaten

Naast uw familieleden kunt u In uw testament goede doelen, zoals culturele instellingen, opnemen. De culturele instellingen kunt u dan tot (mede-)erfgenaam of legataris benoemen. Een culturele instelling die - zoals Pulchri Studio - de ANBI status heeft, betaalt over deze verkrijging geen erfbelasting. Hierdoor komt (dit deel van) uw nalatenschap volledig ten goede aan kunst en cultuur. Wanneer u specifieke wensen hebt over de verdeling van uw nalatenschap, dient u deze door een notaris vast te laten leggen in een testament. www.notaris.nl

Voor nadere informatie over de giften kijkt u op financieel.infonu.nl en op de site van de belastingdienst.