Word lid

Hoe kan ik kunstenaarslid worden?

Het kunstenaarslidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.
Een kunstenaarslid kan een collega aanbevelen om lid te worden. De aanbevelingsbrief met motivatie wordt dan toegevoegd bij de aanvraag. Verder wordt de gewone procedure voor ballotage gevolgd.

Lees verder

Hoe kan ik kunstlievend lid worden?

Onder dit lidmaatschap vallen meerdere categorieën.
Leden treffen elkaar niet alleen bij tentoonstellingen, maar ook in de sociëteit en bij tal van activiteiten. Verder ontvangen zij vier maal per jaar het full color ‘Pulchri Magazine’, worden uitgenodigd voor openingen van exposities en voor alle andere activiteiten, zoals lezingen, concerten, kunstreizen, dansavonden en ledenvergaderingen.

Lees verder

Hoe kan ik opzeggen?

Het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Dit kan per mail (info@pulchri.nl) of per brief (Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag). U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan.