Hoe kan ik kunstenaarslid worden

Het kunstenaarslidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.
Een kunstenaarslid kan een collega aanbevelen om lid te worden. De aanbevelingsbrief met motivatie kan voor de sluitingsdatum worden toegezonden aan info@pulchri.nl wordt dan toegevoegd bij de aanvraag. Te laat toegezonden motivatiebrieven kunnen niet meer worden toegevoegd bij de aanvraag. Verder wordt de standaard procedure voor ballotage gevolgd.

Voor een lidmaatschap worden bij de ballotage de volgende criteria gehanteerd:

 1. Zeggingskracht
  1. Conceptuele kwaliteit: inhoudelijk onderzoek
  2. Visualisatie van het concept: relatie tussen vorm en inhoud
  3. Innovatieve karakter / authenticiteit
  4. Referentiekader: m.b.t. hedendaagse kunst, kunsttheorie en actualiteit
 2. Vakmanschap
 3. Kunstenaarspraktijk (exposities/opdrachten/verkopen)
 4. Ontwikkeling

Ballotage procedure

Vier keer per jaar vindt er een ballotage plaats.

Voor 2024:

 • 7 maart (sluitingsdatum inschrijving 15 februari) = VOL
 • 13 juni (sluitingsdatum inschrijving 23 mei) = VOL
 • 5 september (sluitingsdatum inschrijving 22 augustus)
 • 28 november (sluitingsdatum inschrijving 7 november)

In de uitzonderlijke situatie dat het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt de inschrijving voor die datum gesloten.


Kosten

Deelnamekosten voor de ballotage bedragen € 35,-.
U maakt dit bedrag over op rekeningnummer: NL12INGB0000028807 t.n.v. Schilderkundig genootschap Pulchri Studio met vermelding van uw naam en ballotage met de gewenste datum waarop u geballoteerd wilt worden.


Formulier invullen en versturen

Het volledig ingevulde formulier en de betaling moeten 3 weken voor de ballotagedatum ingeleverd zijn. U krijgt na ontvangst hiervan de bevestiging van uw aanvraag.


Ballotage

Op de dag van de ballotage brengt u zeven kunstwerken in die duidelijk kenmerkend moeten zijn voor uw wijze van werken in de periode van de kandidaatstelling

U plaatst de werken in de bovenzalen van Pulchri Studio tussen 17.00 en 17.45 uur.
Het werk dient de volgende dag tussen 10.00 en 11.00 uur afgehaald te worden.
Woont u verder dan 50 km van Den Haag, dan kan u uw werk dezelfde avond - vanaf 21.00 uur - weer meenemen.


Uitslag

De ballotagecommissie adviseert het bestuur. De ballotagecommissie is samengesteld uit kunstenaar leden van Pulchri Studio; de voorzitter van de commissie is tevens lid van het bestuur van Pulchri Studio. Na de maandelijkse Bestuursvergadering ontvangt u bericht of u wel of niet bent aangenomen als lid.

De uitslag is bindend en hieromtrent is geen correspondentie of discussie mogelijk. Door deelname aan de ballotage verklaart men zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden en regels.

Lidmaatschap partner

Bij het kunstenaarslidmaatschap kunt u uw partner kunstlievendlid maken en uw eventuele (klein)kinderen ook inschrijven. Voor uw partner kan dit tegen een gereduceerd tarief en het verleent de partner dezelfde rechten als die behorend bij het kunstlievend lidmaatschap.

Aanvraag kunstenaarslid worden

Vier keer per jaar vindt een ballotage plaats. Om te balloteren, stuur het onderstaande formulier en betaal € 35 op rekeningnummer NL12INGB0000028807 op naam van Pulchri Studio, onder vermelding van de datum van de ballotage en uw naam. Na ontvangst van uw verzoek en betaling ontvangt u een bevestigingsbrief.