Stichting Pulchro Sacrum

Kunstenaars die lid zijn geworden van Pulchri Studio en hun eerste solo-expositie houden kunnen - als zij dat willen - gebruik maken van een garantiesubisidie van de Stichting Pulchro Sacrum. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de expositieruimte.
Voor de galeries op de parterre is dat € 700,- , voor de bovenzalen € 850,- en de Tuingalerie € 350,-. De garantiesubsidie wordt verstrekt indien er onverhoopt geen werk verkocht wordt. Zo helpt de Stichting nieuwe leden die nog wat onzeker zijn over hun eerste expositie in Pulchri Studio. Een mooier welkom aan een nieuw lid is nauwelijks voor te stellen.

Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor nieuwe leden die graag willen exposeren maar voor wie de financiële polsstok nog niet ver genoeg reikt. Om het risico van de zaalhuur en bijkomende kosten af te dekken, stelt Pulchro Sacrum zich doorgaans garant voor een belangrijk deel van de kosten. Mocht blijken dat de verkoop voldoende heeft opgeleverd om de kosten te dekken, dan voldoet de kunstenaar zelf zijn rekening. Het is een mooi systeem dat wij met uw steun graag in stand willen houden.
Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor leden die nog niet eerder exposeerden.
Maar ook kunstenaars die juist lang lid zijn en hun jubileum willen vieren met een expositie worden gesteund.

Daarnaast maakten wij met bijdrages in voorgaande jaren ook enkele bijzondere exposities mogelijk. Bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende expositie van nieuwe leden genaamd Verse Aanwas. Verder steunt de Stichting de jaarlijkse expositie met net afgestudeerden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.
Deze activiteiten zijn grotendeels afhankelijk van uw donaties. Doe net als vele succesvolle kunstenaarsleden en kunstlievende leden en steun de Stichting Pulchro Sacrum. Afgelopen jaar ontvingen wij bijdragen, variërend van € 10,- tot € 1000,- , zodat wij ons programma konden uitvoeren. Iedere bijdrage van welke omvang ook is heel welkom. Doe mee, onze kunstenaars rekenen op u en op ons.
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer onderaan deze pagina. Pulchro Sacrum is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de belasting. Dit jaar mag u voor schenkingen aan culturele instellingen 125% van uw feitelijke gift aftrekken, Dit geldt ook voor legaten en schenkingen.

zie ook: https://www.voordekunst.nl/anbi

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld,
Het bestuur, Hans Tiethoff, penningmeester


Aldrik Sluis, voorzitter
Hans Tiethoff, penningmr.
Yvonne van Kuijk, secretaris
Marijke Gemessy, lid
Dick Stapel, lid

Wilt u de Stichting helpen? Dan kunt u uw donatie overmaken op NL33INGB0005655593 t.n.v. Stichting Pulchro Sacrum, Den Haag, o.v.v. “gift”

De Stichting staat ingeschreven bij de kennisbank Filantropie. Als u hier klikt komt u op die site.


St. Pulchro Sacrum
Peter de Haan
Jaap Kuijper