Hoe kan ik kunstlievend lid worden?

Onder dit lidmaatschap vallen meerdere categorieën.

Leden treffen elkaar niet alleen bij tentoonstellingen, maar ook in de sociëteit en bij tal van activiteiten. Verder ontvangen zij vier maal per jaar het full color ‘Pulchri Magazine’, worden uitgenodigd voor openingen van exposities en voor alle andere activiteiten, zoals lezingen, concerten, kunstreizen, dansavonden en ledenvergaderingen.

Ook aardig is dat leden op vertoon van hun lidmaatschapspas toegang hebben tot de sociëteit van de kunstenaarsverenigingen 'Arti et Amiciae' en 'De Kring', beiden in Amsterdam.

N.B. Voor alle soorten lidmaatschap geldt dat bezitters van een Ooievaarspas 50% korting ontvangen op hun contributie.

Inschrijven Contributies

Partner

Bij het kunstlievend lidmaatschap kunt u uw partner en uw eventuele (klein)kinderen ook inschrijven. Voor uw partner kan dit tegen een gereduceerd tarief en het verleent de partner dezelfde rechten als die behorend bij het kunstlievend lidmaatschap.

Jeugdlidmaatschap

Voor (klein)kinderen van leden is het Jeugd lidmaatschap in het leven geroepen. Kinderen van 8 tot 18 jaar kunnen gratis kunstlievend lid worden van Pulchri.
Een unieke kans om uw (klein)kind al op jonge leeftijd kennis te laten maken met kunst.

Jongeren

Bent u tussen de 18 en 30 jaar dan is dit een uitgelezen kans om voor een contributie bedrag van slechts € 56,- per jaar hiervan gebruik te maken. Dit lidmaatschap biedt dezelfde rechten als het kunstlievend lidmaatschap.

Bedrijven lidmaatschap

Als bedrijf kent u Pulchri Studio wellicht omdat u er wel eens een zaal heeft gehuurd voor een vergadering of receptie. Waarschijnlijk wist u nog niet dat u met uw bedrijf lid kan worden. Pulchri Studio is door haar unieke ligging aan het Lange Voorhout in Den Haag bij uitstek de plaats waar u relaties kunt uitnodigen. Dit lidmaatschap geldt voor vijf personen binnen een bedrijf. De lidmaatschapspassen staan op naam van uw bedrijf. Deze personen hebben dezelfde rechten als kunstlievende leden.

Categoraal lidmaatschap

Het categoraal lidmaatschap wordt alleen aangeboden aan uitvoerend kunstenaars die géén beeldend kunstenaar zijn. Het gaat om musici, acteurs, dansers, architecten, etc. of mensen die vanuit het oogpunt van hun beroep hierbij zeer nauw betrokken zijn. Met dit lidmaatschap heeft u dezelfde rechten als een kunstlievend lid; de contributie is echter lager dan voor kunstlievende leden. De aanvragen voor het categoraal lidmaatschap worden eens per maand beoordeeld door het Algemeen Bestuur van Pulchri Studio.

Inschrijfformulier kunstlievend lid

Bent u al lid en wilt u uw partner en/of uw (klein)kinderen inschrijven? Maak dan gebruik van dit formulier.

Ik meld me aan voor het volgende lidmaatschap:


Gegevens Partner

Gegevens kind(eren)

verwijderen

Nog een (klein)kind toevoegen