Catharina Boon

Catharina Boon studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag. Ze heeft vrij werk gemaakt, balletkostuums en decor ontworpen, performances gecreëerd en ook diverse advies- en bestuurlijke functies bekleed.

Tentoonstelling