Eelco de Vries

Ruimte en de wijze waarop een ruimte zich verhoudt tot degene die zich erin bevind, vormt veelal het uitgangspunt van mijn werk. De ervaring staat hierbij centraal. Binnen mijn installaties vind er dan ook vaak een wisselwerking met het publiek plaats. Dit gebeurd door een specifiek element van het werk te benadrukken of juist volledig achterwege te laten. Mijn doel is om de aandacht van de toeschouwer te grijpen om deze vervolgens niet meer los te laten.

Eelco de Vries