Irene Prinsen

Oude thema's en gestalten vinden een nieuwe vorm in het handschrift van de kunstenaar. Zo schept Irène Prinsen in haar tekeningen, schilderijen, beelden en installaties een eigen wereld van (half) goden, mythe en mysterie. Een magische wereld, een poëtische wereld.

De door mythen geïnspireerde poëtische wereld van de kunst maakt het mensen mogelijk uit de cliché/media/dagelijkse sleur losgemaakt te worden en ongewone, andere betekenissen te ervaren.

Tekenen is voor Prinsen zoekend volgen van de lijn als invoelend/denkend aftasten van het zijn en de dingen.

In Prinsen's stalen beelden en installaties ontwikkelen de tekeningen zich verder tot transparante vrijstaande vormen. Het doorvallende licht in het opengewerkte staal maakt van contouren en lijnen lichtvormen. Prinsen's manier van werken is dan ook als "schilderen in staal" omschreven. De snijbrander wordt als het ware een penseel. Een magisch instrument dat massa en volume verandert in lichtvorm en luchtig lijnenspel.

In de strijd met het staal vormt Prinsen het verhaal dat zij wil vertellen. Maar meer dan alleen in het staal zoekt Irène Prinsen naar een parallel verhaal in het licht, dat zij door de opengesneden figuren laat schijnen in de lijnen en vlakken waar de materie vernietigd is. Zo vertellen materie en licht ieder hun eigen verhaal en ontstaat als het ware een dubbelsculptuur