Lambert de Jong

Ik probeer geen trends te volgen. In de loop der jaren heb ik mijn beeldstijl ontwikkeld: met een korte lens, dicht op de huid van mijn onderwerp, persoonlijk en betrokken. Ik wil de wereld niet mooier maken dan die is, maar juist op zoek gaan naar de schaduwkant ervan. Rauwheid raakt mij; de toeschouwer mag de pijn van een foto voelen.

Tentoonstelling