Richard Meitner

Richard Meitner buit in zijn glasobjecten, die met behulp van een grote verscheidenheid aan glastechnieken en andere materialen, variërend van email-verf tot metaal, hout of keramiek, tot stand komen, alle beeldende mogelijkheden van het werken met glas uit. Zijn objecten komen ook vaak tot stand in samenwerking met mensen, waaronder Mieke Groot en Richard Price, die andere technieken beheersen en deze aan zijn objecten toevoegen.

Centraal in zijn werk staan meestal geblazen glasvormen die functioneel zijn of een van de functie afgeleidde vorm hebben en die op speelse wijze zijn verrijkt met soms bizarre toevoegingen. De glazen vorm, die aanvankelijk al een sculpturaal element in zich droeg, wordt een sculptuur dan wel een ruimtelijk object. Een opvallend aspect van zijn werk is dat hij ook het inwendige van de glazen objecten benut door deze als het ware te doorboren met bijvoorbeeld dierlijke vormen.

Kenmerkend voor het oeuvre van Meitner is dat het zich niet laat vangen op één bepaalde benadering. Zijn denkbeelden verschillen dagelijks en daarmee de vormen die hij creeert. Meitner's werk is als geen andere beeldend kunstenaar in glas steeds weer anders. Als je zijn werk zou moeten categoriseren, zou zijn oeuvre tot het Postmodernisme gerekend kunnen worden. Meitner haalt reeds bestaande beelden, afkomstig uit verschillende bronnen - variërend van kunstgeschiedenis tot wetenschap, van populaire cultuur tot strikt persoonlijke achtergrond - en combineert of confronteert ze met elkaar. Meitner zoekt steeds de betekenis die achter de beelden ligt.

Impressies