Riet van der Lubbe

Het thema van haar werk is verdiept van het lichaam als zodanig naar het lichaam als drager van identiteit van de persoon in het lichaam. Richtte zij zich aanvankelijk op de identiteit van één persoon binnen diens culturele context, sinds langere tijd brengt zij ook de persoon in zijn sociale omgeving in beeld. Sommige van haar werken laten meerdere kanten van identiteit in één persoon zien.

Van jongs af aan heeft de natuur c.q. de mens in de natuur mij geboeid. Na aanvankelijk met een studie biologie begonnen te zijn, gevolgd door opleidingen waarin de menselijke natuur centraal staat, ben ik in de loop der jaren steeds meer gefascineerd geraakt door het menselijk lichaam; het is onderwerp van mijn werk geworden.

Centraal staat voor mij de vraag wat de betekenis van het lichaam is. Ook al is het drager van de geest, het lichaam is niet meer maar ook niet minder dan vlees, bloed, bot, haren, huid. En ook al is de mens van vlees en bloed meer dan deze lichaamsmaterie, hij bestaat bij de gratie van die materie. In mijn zoektocht naar de betekenis van het lichaam, wil ik de eigenheid van het lichaam pur sang in beeld brengen. In zijn vele verschillen en stadia, met zijn beperktheid, kwetsbaarheid en eindigheid. Met de zwart-wit beelden van de hoogbejaarde mens, denk ik de persoonlijke eigenheid van het lichaam in de eindfase van het leven nog meer accent te geven. Op dit moment onderzoek ik de uniciteit van de mens in de context van culturele eigenheid en neemt ook de unieke relatie tussen mensen onderling in mijn werk een steeds grotere plaats in.

Tentoonstelling

Impressies