Vittorio Roerade

Opmerkelijk gegeven is de procesmatige aanpak van Roerade. Zijn benadering heeft alles te maken met evolutionair denken. Nieuwe vindingen worden gegenereerd vanuit continue processen die zich zowel in laboratoriumsituaties als in het menselijk brein en in de natuur afspelen. Vittorio Roerade onderzoekt het proces van verbeelding, kunst en wetenschap en brengt in zijn werk verslag uit van zijn ontdekkingen en bevindingen. Dat doet hij niet analytisch of diagnostisch maar vanuit proefondervindelijke ervaringen.

Impressies