Alrik Stelling & Saskia Vergunst - Goed gevonden - Deel II

Alrik Stelling

De serie 'Human' heeft als uitgangspunt mensen te schilderen, daar waar ik die in een eerdere serie juist wegliet. De schilderijen zijn vierkant en variëren van 25x25 cm tot 70x70cm. Beelden ontleen ik aan diverse media, eigen foto’s, waarneming en herinnering. Van zo'n beeld maak ik een uitsnede, waarna ik het verder manipuleer tijdens het schilderen. De titel maakt het werk af. Ik behandel vaak serieuze onderwerpen. Interpretatie van een werk laat ik graag over aan de toeschouwer.

Saskia Vergunst
Door afgedankte spullen samen te voegen creëer ik een nieuw verhaal. Wat oud is wordt nieuw. Wat er niet meer toe deed telt weer mee. Ik vertel een verhaal, een gedachte, een emotie. Maak voor anderen visueel hoe ik denk.
Op het eerste oog is het vaak humoristisch, uitdagend en zet het je op het verkeerde been. Maar alle onderdelen zijn met zorg gekozen en laten de gelaagdheid zien van het onderwerp. Ook speel ik graag met woorden en die combinatie maakt dat mijn werk een duidelijke handtekening heeft.

Als beelddenker en breeddenker ben ik niet per se uit op antwoorden maar misschien wel op nog meer vragen. Verbindingen leggen tussen wat was, wat is en wat nog komt. Verdieping in soms op het eerste idee simpele dingen. Onderwerpen waar je niet bij stil staat omdat ze ingeslepen zijn als maatschappelijk doorsnee. Mijn interesse gaat uit naar het stukje buiten de lijntjes, over die grenzen, het abnormale. Waar die grens ligt is voor iedereen verschillend door vele aspecten uit het leven …zoals tijdgeest, gender, status, geloof en kwaliteit van leven.

 

Goed gevonden – Deel II

In 2017 namen wij beiden als kunstenaars deel aan AlphenArt. Daar hebben we elkaars werk leren kennen en waarderen. Daarna hebben we gezamenlijk geëxposeerd. Inmiddels werd het hoog tijd voor “Goed Gevonden – Deel II”. Waarmee het werk van Saskia Vergunst binnen Pulchri Studio wordt geïntroduceerd.
In Pulchri Magazine staat: “Zowel Alrik als Saskia kiezen voor een uitgekiende beeldregie, ze ontregelen de werkelijkheid, tonen nieuwe, ongemakkelijke verhalen die de toeschouwer uitdagen om er een eigen  invulling aan te geven.”
Wij werken separaat aan serieuze onderwerpen en vervolgens blijken op associatieve wijze er allerlei prachtige combinaties te vinden tussen ons beider werk die zorgen voor meerwaarde of een extra betekenislaag zo u wilt. Een gedeeld soort humor speelt daarbij ook een rol.

De tentoonstelling is gesloten op 26 sept. wegens een verhuring. 

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 07 september 2024
Tot en met:
Dinsdag 08 oktober 2024

Waar:
Voorhoutgalerie

Opening:
Zaterdag 07 september 2024 om 16:00 uur

Opening door:
de kunstenaars zelf

Kunstenaar