Art van Triest - Grids

Centraal in mijn werk staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid te bestrijden met een orde, een systeem. Ik zie dit als een coping-mechanisme, een poging om grip te krijgen op de wereld om ons heen die voortkomt uit een diepe behoefte aan controle of de illusie van controle. Met mijn werk wil ik een visueel alternatief bieden voor de vereenvoudiging en standaardisatie van onze omgeving. Ik zou willen streven naar een meer realistische positionering van de mens, waarin we ons op een completere, minder lineaire manier tot de werkelijkheid kunnen verhouden.

www.artvantriest.nl

Informatie

Vanaf:
Donderdag 31 maart 2022
Tot en met:
Zondag 05 juni 2022

Waar:
Binnentuin