Collectie Pieterse - Nieuwe Haagse School en meer

In de tentoonstelling zullen ca. 100 schilderijen, aquarellen, gouaches en sculpturen te zien zijn uit de verzameling van kunstlievend lid van Pulchri Studio, Hans Pieterse uit Wassenaar. Zwaartepunt in de Collectie Pieterse is Haagse kunst uit de jaren 1945 tot 1990 - de Nieuwe Haagse School - met uitlopers naar vooroorlogse en hedendaagse kunst.

Van de kunstenaars die met werk in de Collectie Pieterse zijn vertegenwoordigd waren velen lid van Pulchri Studio en behoorden daarnaast tot een kunstenaarsgroep. Hans Pieterse raakte geïnteresseerd in de diverse kunstenaarsgroepen en begon werk van hun leden te verzamelen. In eerste instantie richtte hij zich op Verve en Fugare, daarna kwamen de Posthoorngroep, Atol en groepen uit andere steden in zijn vizier. Enkele schilderijen uit de Collectie Pieterse werden door hun makers ooit trots tentoongesteld in de zalen van Pulchri Studio en komen nu na jarenlange omzwervingen ‘thuis’.

Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt het boek Collectie Pieterse. Wassenaar 

Nieuwe Haagse School en meer… 40 jaar verzamelen, samengesteld door Ingeborg Leijerzapf en uitgegeven door uitgeverij Voetnoot in Antwerpen. Het boek vertelt hoe Hans Pieterse als jonge man van 34 jaar de voor hem onbekende wereld van de beeldende kunst ontdekte en vervolgens een gepassioneerd verzamelaar werd.


Informatie

Vanaf:
Zaterdag 08 februari 2020
Tot en met:
Zondag 01 maart 2020

Waar:
Mesdagzaal