Fathel Neema - Het zesde zintuig

"Kunst is om diegenen te troosten die door het leven gebroken zijn." - Vincent van Gogh

Ik ben gewend om elke dag naar mijn studio te gaan, dit is mijn enige zorg, er is geen afstand tussen mij en mijn werk, ik ben er nooit heen gegaan zonder iets te produceren, ik heb er mijn volledige tijd aan gewijd, met behulp van mijn verschillende tools en technieken, zoals schilderen, grafiek en het werken met verschillende technieken en materialen. Voor mij is kunst mijn manier van denken, het is wat ik zie, denk en voel en mijn instrumenten om dat te uit te voeren zijn kleur, vorm, karakter, aantal, materialen zoals papier, stof, verbruiksgoederen van vaste stoffen en de overblijfselen van reclamepapier en geschriften. Ik verzamel deze om een geschilderd verhaal te creëren dat later het thema van mijn schilderijen zal zijn.
Ik geloof dat geld en macht de meest essentiële middelen zijn om mensen en systemen te veranderen !! Maar kunst zal het niet zo werken! Ik heb nog nooit gehoord dat een doek of een gedicht of welk cultureel middel dan ook een dictatuur of repressieve heerschappij of een situatie heeft veranderd, zoals macht en geld hebben gedaan.
Ik hou van reclame, posters en foto's, maar ook van geschiedenis en politiek in het bijzonder. Ik ben schilder en graver tegelijk. Ik reproduceer alle vormen en beelden die ik in het leven zie in een vorm van een productief beeld, waarvan ik heb geprofiteerd in al mijn werk. Ik denk hardop, dit maakt deel uit van mijn denken en mijn leven.
Ik bereid of plan mijn werk niet voor, ik weet ook niet wanneer en hoe ik een werk maak. Iets drijft me sterk om het te doen! Wanneer ik een van mijn doeken volbreng, heb ik het gevoel dat ik een groot deel van mijn lijden kwijt ben. Vaak vraag ik me af hoe ik zo'n canvas heb geschilderd of hoe ik met een dergelijke kwestie ben omgegaan. Het lijkt erop dat ik me in een ander universum bevond of dat iemand mijn hand pakte en me vertelde wat ik moest doen.Informatie

Vanaf:
Vrijdag 25 juni 2021
Tot en met:
Zondag 18 juli 2021

Waar:
Tuingalerie

Opening:
Vrijdag 25 juni 2021 om 17:00 uur

Opening door:
Willemien de Vlieger - Moll, auteur

Privébezoek
Wilt u graag een privébezoek of een rondleiding met de kunstenaar(s)? Laat het ons weten via galerie@pulchri.nl

Kunstenaar