Gertjan Scholte-Albers - Recente Schilderijen

Reeds tijdens zijn studie besloot Gertjan het schilderen in een atelier te verwisselen voor de rijke ervaring van het buiten schilderen. Al 20 jaar trekt hij er met zijn fietskarretje op uit, niet om de elementen te trotseren maar juist om deze te gebruiken om zijn beleving van het landschap dat zich voor hem uitstrekt te voeden. 'Ik ervaar de wisselende atmosfeer, het directe licht en de enorme ruimte. Ze geven mij een gevoel van vreugde'.

Hij schildert in de bossen of op het Groningse Hoge Land, waar hij sinds 1999 woont. Zijn natuurbelevingen weet hij om te zetten in eigenzinnige kleurenharmonieën en noemt dat zelf: 'een drang om de vreugde van mijn oog te kunnen bevredigen'. Zijn verschijning, samen met zijn karretje, doet denken aan een action painting van Jackson Pollock. Kunstenaar, verf, doek en kar gaan geheel op in het landschap dat hij op onnavolgbare wijze schildert. De behoefte aan voortdurend onderzoek en experiment speelt een belangrijke rol in het werk van Gertjan Scholte-Albers.


Informatie

Vanaf:
Dinsdag 14 november 2023
Tot en met:
Zondag 10 december 2023

Waar:
Klinkenberggaleries

Opening:
Zaterdag 18 november 2023 om 15:00 uur

Artist Talk:
De tentoonstelling wordt geopend middels een artist talk o.l.v. Ria Doolaard, kunstlievend lid.

Kunstenaar