HET ECHTPAAR BAUER

De Hagenaar Marius
Bauer
[1867-1932] was in zijn jonge jaren een actief lid van het
Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio; daarna werd hij vooral bekend door
zijn etsen, aquarellen en schilderijen met oosterse onderwerpen, geïnspireerd
onder meer door zijn vele reizen met echtgenote Jo naar India, Nederlands-Indië
en Noord-Afrika. Onderbelicht bleef tot nu toe Marius Bauer als illustrator van
boeken, waaronder de Vertellingen van 1001-nacht en de Bijbel. In die leemte
wordt voorzien in deze expositie.

Jo Bauer-Stumpff [1873-1964] behoorde tot de groep deftige schilderessen,
die bekend is geworden als DE AMTERDAMSE JOFFERS.  in de 20e eeuw namen zij
regelmatig en met succes deel aan talloze exposities, laatstelijk in Raadhuis
De Paauw te Wassenaar [2004].

Adriaan Venema typeert de Joffers aldus in zijn belangrijke boek over De
Joffers: ‘’Op hun ateliers werkten ze vlijtig verder, voornaam en ambachtelijk.
Ze zijn de voornaamste vertegenwoordigers geweest, tot het einde van hun dagen,
van een nabloei van het impressionisme en wars van elke twintigste-eeuwse
stroming.” Tevens noemt Venema “de aandacht die ze hadden voor een tot dan
tamelijk verwaarloosd onderdeel van de schilderkunst: het stilleven”. Tenslotte
nog één citaat: “Veel te danken hebben de Joffers zeker aan Thérèse Schwartze
[1851-1911], reden om de expositie over de Joffers met haar te starten. Wie
waren De Joffers? In alfabetische volgorde: Lizzy Ansingh, Jo Bauer-Stumpff, Ans
van den Berg, Nelly Bodenheim, Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema, Sorella,
Jacoba Surie en Betsy Westendorp- Osieck.De expositie
omvat een veertigtal werken, voornamelijk schilderijen, alsmede door Nelly
Bodenheim gemaakte kinderboeken, en diverse andere boeken.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 24 juli 2021
Tot en met:
Zondag 15 augustus 2021

Waar:
Klinkenberggaleries
Tuingalerie
Voorhoutgalerie