Huub Gerretsen als portrettist

Huub Gerretsen (1897-1978) aquarellist, graficus, kunstcriticus, lithograaf, schilder en tekenaar. 

Vrijwel al zijn kinderen, kleinkinderen en vele neven en nichten heeft Huub Gerretsen geportretteerd. Als baby, als peuter, kleuter, als puber of volwassene. Ze zijn allemaal direct herkenbaar als een ‘Gerretsen’, hoe verschillend ze ook zijn. Verschillend van medium, tekening, litho, aquarel of olieverf en verschillend van interpretatie. Die kleurrijke verscheidenheid treedt verrassend aan het licht nu een keur van portretten bijeen is gebracht. Gerretsen kende geen routine. Elk portret was een avontuur, een waagstuk. Zou het lukken het karakter zichtbaar te maken? En zou hij er in slagen om het picturaal interessant te maken? Want uiterlijke gelijkenis, karaktertekening en picturaliteit waren de parameters van portret als kunstwerk. Picturaal wil zeggen dat het mijn blik weet te vangen en mij weet te raken. Het is de tegenhanger van muzikaal. De zoektocht uit zich ook in zijn ontwikkelingsgang waarin globaal drie fasen te onderscheiden zijn. Aanvankelijk domineerde strakke lijnvoering, die gaandeweg plaats maakte voor kleurrijke vlakken om tenslotte te vervloeien in meer impressionistische toetsen.

Alle reden van de familie om eens een tentoonstelling te wijden aan deze bonte veelheid van portretten als hommage aan een geliefde en inspirerende kunstenaar die te bescheiden was werk van zijn werk te maken.

Paul Gerretsen

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 29 mei 2021
Tot en met:
Dinsdag 22 juni 2021

Waar:
Voorhoutgalerie

Opening:
Zaterdag 29 mei 2021 om 15:00 uur

Opening door:
Opening = VOL

Privérondleiding
Wilt u graag een privébezoek of een rondleiding met de kunstenaar(s)? Laat het ons weten via galerie@pulchri.nl