Jan Naezer, een leven lang doorbijten

Jan Naezer, sinds 1980 lid van Pulchri Studio,  heeft naam gemaakt met zijn etsen die een eigen, herkenbare beeldtaal laten zien. Die beeldtaal is non-figuratief en bestaat uit een aantal vlakken, doorgaans in één kleur, die verbonden lijken door een scharnierend of verbindend element. Dit levert intrigerende beelden op die de kijker aanzetten tot langdurig observeren.

Naezer is niet de kunstenaar van het grote gebaar. Het opgaan in de stilte van het atelier, de intimiteit van de etsplaat of het drogen van het water op een aquarel maakt dat zijn werk het best kan worden omschreven als de kamermuziek binnen de beeldende kunst.

Bij de tentoonstelling hoort de monografie “Jan Naezer, een leven lang doorbijten”, onder redactie van Yvonne Riphagen, Deze monografie met bijbehorende ets wordt tijdens de opening van de expositie aangeboden aan de heer F.Th.J.M. Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, de woonplaats van Jan Naezer. Het boek is deel 32 uit de serie Haags Palet en wordt uitgegeven door de Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid.

Informatie

Vanaf:
Woensdag 26 oktober 2022
Tot en met:
Zondag 27 november 2022

Waar:
Weissenbruchzaal

Opening:
Zaterdag 29 oktober 2022 om 16:00 uur

Opening door:
Jan Naezer

Let op:
Op 24 november zijn de bovenzalen gesloten wegens een verhuring, het is dan niet mogelijk deze expositie te bezoeken.

Kunstenaar