Mansour Bakhtiar - Existence

Tijdens deze overzichtstentoonstelling zal werk te zien zijn van Mansour Bakhtiar uit zijn gehele carrière als kunstenaar. Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling zal een monografie worden gepresenteerd dat zijn complete oeuvre omvat. De ingrijpende politieke, sociale en culturele worstelingen in het leven van Mansour Bakhtiar hebben zijn liefde voor schoonheid en onderdompeling in de wereld van kunst en kleur alleen maar versterkt. Hij is zich gaan verdiepen in de “Westerse” kunst met een koffer vol kennis en culture kenmerken van wat hij de 'verleiding’ van de “Oosterse” kunst noemt. Wat u in dit boek aanschouwt, is een groot deel van zijn werk van de afgelopen vijftig jaar. Zijn schilderijen, met een surrealistische kijk op de uithoeken van het sociale leven en individuele en collectieve psychoanalyse, verbeelden de werkelijkheid, zij het bijtend maar mooi.

Het werk van Bakhtiar is gebaseerd op het mysterie van en de decoraties uit het Oosten plus het individualisme en het modernisme van het Westen. "Mijn doel is bovenstaande aspecten van deze culturen te combineren en begrijpelijk te maken. Volgens mijn visie vallen techniek en inhoud samen en wordt in het verschil in techniek tevens het verschil in cultuur duidelijk."

De techniek die uit het oosten komt is arbeidsintensief; patronen worden gedetailleerd geschilderd. Het oosters perspectief wordt voornamelijk gekenmerkt door platte patronen, terwijl in de westerse kunst er sprake is van een weergave van het perspectief. De beeltenis van de mens, zijn individualiteit, heeft in de westerse kunst zijn eigen plaats. Deze twee werelden komen samen in zijn schilderijen.

"Door een realistisch geschilderd portret te combineren met decoratieve motieven wil ik dat een portret een ander, oosters mysterie laat zien. Deze zintuiglijkheid van het portret heb ik nodig om mysterie en poëzie kenbaar te maken. Mijn werk heeft een maatschappelijke boodschap: armoede, oorlog en eenzaamheid. Deze verwerk ik in zowel mijn idealen als in mijn boodschappen. De laatste jaren probeer ik dat verschil tussen het oosten en het westen te minimaliseren. Gezien in dat licht, hanteer ik nu het westerse surrealisme en koppel dat het mysterie plus de platte patronen die kenmerkend zijn voor het oosten."

Mansour Bakhtiar werd geboren in Perzië. Toen hij 15 jaar oud was, maakte hij zijn eerste schilderijen en tekeningen. Zijn moeder herkende zijn talent en stimuleerde hem door ze aan de muur te hangen. In 1981 begon Mansour als aankomend professional met schilderen en tekenen en in 1982 werd hij ook kunstleraar. Twee jaar later verliet hij zijn land en zette als autodidact zijn werk in Nederland voort. Eenmaal daar begon hij zijn werk te tonen in tentoonstellingen en werd hij internationaal erkend. Inmiddels kende hij de verschillende stijlen in de kunst en ontwikkelde hij als zelfstandig kunstenaar zijn eigen stijl.

Op zaterdag 26 februari is de zaal gesloten wegens een verhuring. Het is dan niet mogelijk deze expositie te bezoeken.

Informatie

Vanaf:
Donderdag 03 februari 2022
Tot en met:
Zondag 27 februari 2022

Waar:
Mesdagzaal

Opening:
Zaterdag 05 februari 2022 om 15:00 uur

Opening door:
Adrienne Hak, uitgeverij Rubinstein & Tom Brinkman, vertegenwoordiger van huidige cursisten.

Let op:
Op zaterdag 26 februari is de zaal gesloten wegens een verhuring. Het is dan niet mogelijk deze expositie te bezoeken.

Kunstenaar