Suzanne Plomp - T1FF4N7

Met organische sculpturen en inkttekeningen toont de expositie T1FF4N7 sprookjesachtige werelden van onbekende vormen van leven en verwantschap. De sculpturen zijn dan ook niet direct te herleiden naar specifieke objecten of wezens. Wel doen zowel de sculpturen als tekeningen denken aan lijfelijke en vitale delen zoals huiden, spieren en aderen. Deze tactiele netwerken van kabels en naden nodigen uit tot grondige observatie.

Een buis is een terugkerende vorm in T1FF4N7. Ik speel graag met vormen en hun functies. Hier verwijs ik naar lichaamsdelen die menselijk, niet-menselijk, buitenaards, mijn eigen lichaam, mannelijk, vrouwelijk en alles daartussenin kunnen zijn. Dit resulteert in een vloeibaarheid van vormen en hun functies, zoals de hybride vorm van een buis. Met vloeibaarheid van deze vormen speculeer ik over een samenleving van onbekende organismen waarin de ene vorm niet gedomineerd wordt door de andere, zoals dat in de bestaande orde wel kan voorkomen.

De inkttekeningen vertellen verhalen over onbekende vormen van leven in de toekomst waarin walging en schoonheid samensmelten. Geleedpotigen zoals kakkerlakken en spinnen spelen hierin een essentiële rol. Met de sprookjes ontvouw ik verwantschappen tussen twee of meer wezens waarin zowel de kracht als de kwetsbaarheid van het ene wezen ten opzichte van het andere meer zichtbaar wordt. In deze sprookjes zijn deze wezens zich door het hele universum aan het voortplanten en manifesteren met hun wonderlijke schoonheid van elegante voelsprieten, symmetrische schubben en pootjes, mystieke eierzakken, larven, gaatjes, toeters en tentakels.

ENG:

With organic sculptures and ink drawings, the exhibition T1FF4N7 shows fairytale worlds of unknown forms of life and kinship. In that sense, the sculptures cannot be directly traced back to specific objects or creatures. However, both the sculptures and drawings are reminiscent of physical and vital parts such as skin, muscles and veins. These tactile networks of cables and seams invite in-depth observation.

A tube is a recurring shape in T1FF4N7. I like to play with shapes and their functions. A reference is made here to bodily parts that can be human, nonhuman, alien, my own body, male, female or anything in between. This results in a fluidity of shapes and their functions, such as the hybrid shape of a tube. With this, I speculate about a society of unknown organisms in which no shape dominates another, which may occur in the existing order.

The ink drawings tell stories about unknown future forms of life where disgust and beauty melt together. Arthropods such as cockroaches and spiders play an essential role in this. With the fairytales I unfold kinships between two or more beings in which both the power and vulnerability of one being to another becomes more visible. The critters in these fairytales reproduce throughout the universe and manifest their wonderful beauty such as elegant antennae, symmetrical scales and legs, mystical egg sacs, larvae, holes, bells and tentacles.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 31 oktober 2020
Tot en met:
Dinsdag 24 november 2020

Waar:
Tuingalerie

Opening:
Zaterdag 31 oktober 2020 om 15:00 uur

Opening door:
Chloe Hyman, art writer

Kunstenaar