Sylvestre Gauvrit - Future Classics And The Paradoxical Reality

Als kunstenaar ben ik hier om het leven te verkennen middels het creëren van kunst. Het is een hele eer dat ik dit kan en mag doen en daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik wil mijn betoog aanvangen met een citaat van Nelson Mandela: "Geloof is het vermogen om het onzichtbare te zien, het onmogelijke te geloven en het onbekende te vertrouwen."

We leven in een wereld/tijdperk - ruimte/tijd waar alleen nog vertrouwen en geloof is in wat je kunt aanraken, zien, horen en ruiken. De aandacht voor het bewustzijn en de spirituele wereld wordt genegeerd en is nagenoeg verloren gegaan. Daarentegen hebben we vragen: wat is leven? wat is de ziel? wat is bewustzijn? wat is God? We zijn allemaal op zoek naar hetzelfde, maar we weten niet precies naar wat... een mysterieus soort welzijn, geluk, een gevoel van vervulling dat kan ontstaan door ontwaken... maar wat is ontwaken...? Is het je eigen ziel ontmoeten samen met alle zielen in de ziel van het universum. Sommige mensen noemen het God...

Ik creëer kunst om bij te dragen aan deze verheffing van de geest. Kunst is niet alleen wat je ziet of aanraakt, een ervaring wordt opgeroepen in je hoofd in reactie op het kunstwerk. Zullen we dat emoties of gevoelens noemen...? Ja maar dat niet alleen...Het kunstwerk kan werken als een trigger voor je geest, je ziel en kan aanleiding zijn tot spirituele reacties. Je zelf spontaan verbinden met je innerlijke zelf, een brug slaan tussen het bewustzijn en het onbewuste. En dat is naar mijn mening de uniciteit en onvervangbare schoonheid van kunst.

Hoewel ik probeer mijn creatieproces zo eenvoudig mogelijk te houden, is dit tegelijkertijd een van de moeilijkste technieken die er is. Creëren middels het verliezen van controle en logica over je activiteit alsof ik het niet was die aan het scheppen was. Ik verwelkom elk teken, elke actie, elk idee, elk gevoel uit mijn onbewuste geest. Ik blijf tekenen of boetseren totdat ik voel dat ik moet stoppen...buiten de werkelijkheid, ik stel mezelf open voor een hoger zelf, de spirituele kosmische energie met alles wat het is... LIEFDE

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Pulchro Sacrum.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 16 juli 2022
Tot en met:
Zondag 14 augustus 2022

Waar:
Tuingalerie

Opening:
Zaterdag 16 juli 2022 om 16:00 uur

Opening door:
Daiva Balvers, curator