Truly Unruly - The Return II

Waarachtig Weerbarstig

Authentiek en vrij
Gespeend van decorum
De essentie
Werken vanuit de kern

Dat is alles wat een kunstenaar kan doen. De gedrevenheid in het werk. In deze tentoonstelling laten de kunstenaars Jo-Anne Velin en Brigitte Spiegeler werken zien met een echt weerbarstige authentieke stem.

Truly Unruly – The Return II, entameert naast de kunst teven een discussie over kunst &recht. Tijdens de tentoonstelling zullen er presentaties plaatsvinden over kunst & recht met een link naar de tentoonstelling. Bij kunstwerken van oudere meesters ontstaat er geregeld een discussie over de authenticiteit van het werk. “Is een werk authentiek of niet?” is een belangrijke vraag in de kunsthandel. Is het werk echt wel van de kunstenaar onder wiens naam het wordt gepresenteerd? Heeft het dezelfde waarachtige weerbarstigheid of niet? Er zijn verschillende instituten die bepalen of een werk authentiek is of niet, maar hoe dit allemaal precies gaat is in nevelen gehuld. Zo is het blijkbaar mogelijk dat een werk van ‘omgeving Rembrandt’ ineens een echte Rembrandt wordt! Of een zo wordt een schilderij van Van Dongen, in het bezit van de dochter van de kunstenaar, door het Wildenstein Plattner Instituut ineens niet als een werk van Van Dongen beschouwd. 

Jo-Anne Velin is een Canadese kunstenaar en filmmaker, geboren en getogen in Montreal, en woont sinds 1992 in Europa. Als tiener werd ze verliefd op radiodocumentaires; haar eerste baan op de radio was bij de nationale omroep CBC in het westelijke Noordpoolgebied in 1983. Na vier jaar als Canadees diplomaat in het Midden-Oosten te hebben gewerkt, nam ze in 1992 ontslag om haar Duitse man en baby naar Europa te vergezellen, waarna ze begon met het maken van radioverhalen uit de Balkan en Noord-Europa. 

Velin heeft zich geconcentreerd op de audiofundamenten van de documentairefilm.  Na haar  onderzoeksreis naar Ierland, in maart 2020, die werd onderbroken door de Covid-quarantaine, stemde de Canada Council for the Arts ermee in om Velins werk aan het geluidskunstproject The Irish Room voort te zetten en kende haar in de winter van 2022 een beurs toe. Tegen het einde van 2024 zal het werk naar minstens vier landen gereisd zijn. De Ierse ambassade in Duitsland hielp ook mee en gaf haar de middelen om in november 2022 haar veldonderzoek in Ierland voort te zetten. En talloze andere partners hebben dit project in natura gesteund met hun kennis, toegang en collecties waaronder de Royal Irish Academy.

Brigitte Spiegeler is in 2008 afgestudeerd in beeldende kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (Nederland). Ze gebruikt verschillende technieken, zoals fotografie, schilderen, keramiek, poëzie en installatie. Spiegelers werken gaan over een denkbeeldige tijd die alleen in onze geest bestaat: in haar woorden “een tijd zonder tijd, vaag met enkele details die opduiken, de herinnering is nu, hier, maar tegelijkertijd eindeloos ver weg en ongrijpbaar” in de woorden van kunstcriticus Philip Peters.

En zoals de kunsthistorica en curator Dr. Lora Sariaslan stelt: ‘Ze creëert een andere manier om beelden te fabriceren die oscilleren en tijdelijk terugkeren naar de vermeende transparantie van het fotografische medium met zijn documenterende kwaliteiten, vooral het belang dat wordt gehecht aan de helderheid en leesbaarheid ervan. Via het medium prenten verandert Spiegeler bekende plaatsen en ruimtes in onbekende of griezelige creaties. Haar werken bevinden zich op het kruispunt waar de ruimtelijke en temporele kwaliteiten (terug) keren en worden vastgelegd op het oppervlak van de afdruk, waardoor er meerdere lagen mogelijk zijn die zich vanaf het oppervlak van het papier in de tijd uitstrekken.’

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 02 maart 2024
Tot en met:
Zondag 24 maart 2024

Waar:
Hardenbergzaal

Kunstenaar