Afifa Aleiby

Achter het werk van Afifa Aleiby ligt een dramatische persoonlijke geschiedenis vanaf haar vroege Jaren in Irak, haar studiejaren in Moskou en de latere jaren van gedwongen ballingschap.

Deze persoonlijke geschiedenis brengt ons bij een passie voor vormen, figuren en verhaallijnen, waarbij alle elementen dienen als spelers in een complex visueel drama dat refereert aan sociale en politieke regiems en transculturele conflicten.

Tentoonstelling

Impressies