Gertjan van der Stelt

De abstracte objecten die ik maak zijn alle te herleiden tot geometrische vormen. Door elementen te snijden uit platen klei, met een dikte van 6-7 mm, verschaf ik me de mogelijkheid om deze, nadat ze in een mal gevormd zijn, samen te voegen tot ruimtelijke objecten. In het aldus ontstane werk tracht ik de suggestie te wekken van een cyclische beweging. Met betrekking tot de vorming en de positie van deze keramische sculpturen laat ik mij leiden door het ultieme moment, waardoor er een natuurlijke balans ontstaat.

Mijn inspiratiebronnen vind ik in de natuur, architectuur en in het werk van andere kunstenaars. De cyclische beweging vind ik terug in de schelpenwereld waarin sommige schelpen een spiralende in zichzelf terugkerende beweging vertonen.

Het werk dat ik maak verwijst naar een aantal formele uitgangspunten, zoals het gebruik van geometrische vormen en het principe om door middel van vooropgezette ingrepen in het platte vlak te komen tot een 3-dimensionale vervorming.

In de uitvoering van mijn objecten streef ik ernaar om ondanks de strenge geometrische uitgangspunten op een associatieve en sensitieve manier uitdrukking te geven aan mijn artistieke aspiraties.

Het hierna volgende gedicht geeft in essentie datgene aan wat ik in mijn werk tot uitdrukking wil brengen:

Tentoonstellingen

Impressies