Jessica Nap

Jessica Nap (1995) studeerde in 2020 af met een bachelor in fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.

Fotografie gecombineerd met set design en styling.

In mijn werk zoek ik het buitengewone op in het dagelijks leven. Inspiratie haal ik uit huiselijke taferelen, alledaagse objecten en bijzondere materialen.
Ik overdrijf, haal dingen uit de verwachte context, of voeg ongebruikelijke elementen toe. Ik begin met herkenbare scènes, zodat de kijker zich er tot kan verhouden. Van een normaal beeld bouw ik op naar iets nieuws. Het eindigt in surrealistische scènes.
In fotografie is meer mogelijk dan in het echte leven. Fantasie kan in een stilstaand beeld toch tot leven gewekt worden. Ik leg slechts een dergelijke gedachte vast. Een registratie van een droombeeld.


Jessica Nap (1995) graduated in 2020 with a BA in photography from the Royal Academy of Art in The Hague.

Combining photography, styling and set design.

In my work, I look for the extraordinary in everyday life. I get inspiration from domestic scenes, everyday objects and special materials.
I exaggerate, take things out of context, or add unusual, surprising elements. I start with recognizable scenes, hence the viewer can relate to them. From a normal image I build up to something new. It ends in surrealistic scenes.
In photography, things become feasible that are unthinkable in real life. A still image can bring a fantasy to life. I just capture such a thought. A registration of a pipe dream.

Tentoonstelling

Impressies