Mark Haagmans

In mijn werken probeer ik een leegte te laten bestaan/ontstaan die niet altijd meteen zichtbaar maar wel voelbaar is. In deze leegte wil ik de kijker uitnodigen om bewust te worden van de getoonde omgeving en de invulling die wij mensen in de loop der tijd hieraan hebben gegeven. De figuurlijke Footprint dus die we met z’n allen achterlaten in onze leefwereld.

Zelf heb ik er een duidelijk verhaal en mening bij, maar die wil ik niet expliciet delen. Temeer omdat meningen gelukkig verschillen en er hierdoor ruimte blijft voor eigen interpretatie.

Een begrip dat mij in deze context erg boeit en een leidraad is geworden, is “Transitie”.

Letterlijke betekenis:
“een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen”.

Op enig moment gezien heeft alles zijn eigen plaats, betekenis, schoonheid en ritme. Dit verandert echter weer na verloop van tijd. Het is dus geen statisch, maar een dynamisch gegeven. Het ene moment gezien, gewaardeerd en begrepen; het andere moment verworpen, verloren of onbegrepen. Er blijft nog slechts een herinnering over: de figuurlijke “Footprint”.

Wat is dit? Wie was hier? Wat is hier gebeurd? Wat heeft de ontwerper erbij gedacht? Dat zijn vragen die ik probeer op te roepen in mijn werk.

Door met deze vragen mijn eigen omgeving te bezien, ontstaat uiteindelijk een weergave van mijn eigen verwondering en bewondering; een bewustwording van de betrekkelijkheid van onze werelden zoals we deze kennen.

Tentoonstelling

Impressies