Paul Steenhauer

Het landschap is slechts een herinnering aan wat men daaronder pleegt te verstaan.
Er is geen leven onder noch boven de horizon.
Er zijn alleen strak geschilderde kleurvelden die peilloze ruimten oproepen. De wisselende horizon bepaalt de werking van deze velden.
Al kijkend wordt men opgenomen in een kosmische wereld die het landschap voorbij is.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressie