Ana Priscila Rodriguez - Threads

Ana Priscila Rodriguez, geboren in 1974 in Mexico City, woont sinds 1998 in Nederland. Zij studeerde Cum Laude af aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht, Nederland, in 2006, met als specialisaties Mixed Media en Fotografie. Zij heeft ook geschiedenis gestudeerd en een opleiding grafische vormgeving gevolgd.

Haar fotografisch werk is intiem, delicaat en confronterend. Met haar beelden probeert ze een herkenbare ruimte te openen voor de emotionele en psychologische menselijke ervaring. Elk beeld is een venster naar een verhaal waarbij fotografie als medium wordt gebruikt om beelden te creëren die zijn gekoppeld aan een gevoel of een emotie, waarbij de kijker de lege plekken opvult met zijn eigen visies. De complexiteit van de textuur en lagen in haar fotografische werk creëert de illusie van een oud olieverfschilderij dat een gevoel van donkere melancholie, romantiek en drama geeft met een toon van klassieke barok. Meer dan een zelfportret, roept haar werk ieders drama, reis en kwetsbaarheden op. Het verhaal begint bij haar en wordt gevolgd door het verhaal van de toeschouwer. Ana Priscila beheerst haar eigen hybride digitale gemengde technieken en produceert digitaal en papieren collagewerk, evenals analoge beelden. Zij heeft vele malen geëxposeerd in Nederland en Europa en zij heeft deelgenomen aan internationale festivals. Ook heeft zij verschillende eervolle vermeldingen en onderscheidingen gekregen in diverse internationale fotografiewedstrijden.

"Threads" is een compilatie van verschillende verhalen gegroepeerd in individuele series die met elkaar verbonden zijn door de esthetiek van de kenmerkende rode draad, die het leven, pijn, de stroom en het effect van de ervaring van lichaam en ziel symboliseert en uiteindelijk de visuele karakterisering van een levend wezen dat in wisselwerking staat met de karakters die in de visuele verhalen worden afgebeeld. De draad is de rode drager van de menselijke ervaring. Met deze visuele selectie wil Ana Priscila de innerlijke portalen van de kijker oproepen, de elementen van emotie en confrontatie bieden, terwijl de voltooiing van het verhaal aan de toeschouwer wordt overgelaten, om te worden ingevuld met hun eigen identificatie en persoonlijke herinnering. Voor de kunstenaar is het deze subtiele manier van communicatie en interactie die haar verhalen tot leven brengt en laat voortduren in het hart van “de anderen”. Voor deze tentoonstelling heeft Ana Priscila samengewerkt met de gepubliceerde Britse schrijver Ceri Williams, waarbij Williams inspiratie vond in het kunstwerk. De literaire gemoedelijkheid van Williams leverde een reeks teksten op, die bij de fotografie pasten. Het resultaat is een full colour catalogus met poëzie, een bezielde meeslepende ervaring voor de lezer. De catalogus zal bij de tentoonstelling te koop zijn.

Ana Priscila Rodriguez, born 1974 in Mexico City, resides in The Netherlands since 1998. She graduated Cum Laude from the Academy of Fine Arts in Utrecht, The Netherlands, in 2006, specializing in Mixed Media and Photography. She also has background studies in History and Graphic Design.

Her photographic work is intimate, delicate and confronting. With her images she attempts to create a relatable shore for the emotional and psychological human experience. Every image is a window to a story using photography as a medium to create visuals attached to a feeling or an emotion where the viewer fills in the blanks with their own visions. The complexity of the texture and layers in her photographic work creates the illusion of an old oil painting in each of her works, giving a sense of dark melancholy, romance and drama with a tone of classic Baroque. More than a self-portrait, her work evokes everyone’s drama, journey and vulnerabilities. The story starts with her and it is followed by the story of the beholder.

Ana Priscila has mastered her own hybrid digital mixed media technique, and she produces digital and paper collage work, as well as analogue images. She has exhibited numerous times in The Netherlands, Europe and participated in International festivals. She has also been awarded several honorable mentions and distinctions in diverse international photography competitions. “Threads” is a compilation of different stories grouped in individual series linked by the aesthetic of the signature red thread, symbolizing life, pain, the flow and effect of the body and soul experience and ultimately the visual characterization of a living entity interacting with the characters portrayed on the visual stories. The thread is the red carrier of the human experience. With this visual selection, Ana Priscila aims to call into the inner portals of the viewer, providing the elements of emotion and confrontation, while leaving the completion of the story to the beholder, to be filled in with their own identification and personal recalling. For the artist, this subtle way of communication and interaction is what brings her stories to live and what allows it to continue inside the heart of “the other”. 

For this exhibition, Ana Priscila has collaborated with published British writer Ceri Williams, finding inspiration in the imagery, Williams literary geniality delivered a series of texts to pair with the photography. The result is a full color catalogue with poetry, an inspired immersive experience for the reader. The catalogue will be available for sale at the exhibition. 

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Stroom, Den Haag.
De tentoonstelling is gesloten op 19 september i.v.m. Prinsjesdag.

Informatie

Vanaf:
Donderdag 17 augustus 2023
Tot en met:
Woensdag 20 september 2023

Waar:
Klinkenberggaleries

Opening:
Zaterdag 19 augustus 2023 om 15:00 uur

Opening door:
Marco de Waard (Amsterdam University College)

Kunstenaar