De derde oever van de rivier

Een tentoonstelling met werk van Ludo Winkelman, Eric Beets en Joop Hollanders. De titel van de expositie is ontstaan naar het boek van Guimarāes Rosa. Niet alleen verwijst deze titel naar de voortdurende beweging in de natuur, naar het krachtig stromen en vlieten en de transformatie, maar ook verwijst deze naar ‘het derde oog’. Het gaat om de eigenzinnige en mysterieuze manier van kijken naar de wereld zodat een ander gezichtspunt, een andere zienswijze het vertrouwde kan tonen.

De tentoonstelling brengt de verschillende visies van drie kunstenaars bij elkaar die vanuit overeenkomstige bron werken. In de twee- en driedimensionale werken die te zien zullen zijn is die beweging en verandering gestold, maar nog altijd wordt deze opgeroepen in het beeld dat is ontstaan.

De schilderijen van Ludo Winkelman laten zich rubriceren als abstract. Aan onderlinge verschillen geen gebrek, maar nooit staat de beschouwer tegenover een louter spel van vormen. Zijn gevoel geeft hem dat al te bemerken. Het voelt zich genodigd tot een betrokkenheid bij het gebeuren dat zich afspeelt voor het oog en niet zelden weet het zich meegesleept. 

In de schilderijen van Eric Beets ziet men zich genoodzaakt een ogenblik te verliezen. Geen vormen of lijnen waaraan de geest zich nog kan hechten, geen obstakels die haar tegenhouden- toets, kleur en ritme hebben het rijk alleen.

De beelden van Joop Hollanders zijn meestal zwijgzaam, krachtig en zichzelf verklarend. Zoals ook een zonsopgang geen tekst behoeft om indrukwekkend te zijn. Veel van zijn werk is in brons en gaat over volumes die elkaar ontmoeten. Soms raken ze elkaar, soms is er een kleine afstand zodat er engtes tussen blijven.

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 02 juli 2022
Tot en met:
Zondag 31 juli 2022

Waar:
Weissenbruchzaal

Opening:
Zondag 03 juli 2022 om 17:00 uur

Opening door:
Jaap Nijstad, kunsthistoricus. Dansuitvoering Leaving Harbour van Tirza Winkelman en Xanne Bogers.

Kunstenaar