Ludo Winkelman

De schilderijen van recente tijd van Ludo Winkelman – voorzover ze niet werden opgezet als de zetstukken van een installatie – laten zich rubriceren als abstract. Maar wat heet hier abstract? Aan onderlinge verschillen geen gebrek, maar nooit staat de beschouwer tegenover een louter spel van vormen. Zijn gevoel geeft hem dat al te bemerken. Het voelt zich genodigd tot een betrokkenheid bij het gebeuren dat zich afspeelt voor het oog en niet zelden weet het zich meegesleept. Wat een vurigheid van roden en gelen en oranjes, wat een onpeilbaarheden van blauw, wat een werveling van de toets en juist daar, te midden van die werveling, die onverbiddelijke majesteit van een ordening.

Tentoonstellingen

Webshop

Impressies