Gabriela Acha & Suzanne Plomp - Amethyst

Amethyst is een tentoonstelling gemaakt door Gabriela Acha en Suzanne Plomp, beiden verzamelaars van schatten uit de natuur zoals mineralen. De steen amethist is een paarse variëteit van het mineraal kwarts, de edelsteen van de zevende straal. De werken van Acha en Plomp zijn verbonden door de betoverende paarse kleur die bij hen herinneringen oproept en ook nieuwe herinneringen genereert door middel van fictie. In Amethyst tonen Acha en Plomp hun herinneringen en verhalen over groei, observatie en bewaring.
Het werk van Gabriela Acha brengt tekeningen ter herinnering aan haar reizen door Latijns-Amerika en Europa. Deze werken hebben betrekking op het behoud van de herinnering en de dialoog tussen de publieke en private sfeer. Verschillende tijden en plaatsen manifesteren zich tegelijk naast elkaar op een installatie. Bij de tekeningen is er een serie sculpturen gemaakt van zaden van een palm, bekend als Livistona Chinensis. Tijdens het proces wordt de tros van zaden bedekt en wordt de natuurlijke sedimentatie bij de vorming van stalactieten nagebootst. Het resultaat is een kunstmatig fossiel en tot slot een memento mori.
Suzanne Plomp presenteert werken die doen denken aan lichamen en organen, die onbekende levensvormen en groeiprocessen vertegenwoordigen. Haar werk verkent facetten van verwantschap, waarbij de machtsverhoudingen aan het licht worden gebracht: zowel de kwetsbaarheid als de kracht van het ene wezen naar het andere. Haar werk ontstaat door te spelen met tegenstellingen, zoals aantrekking en afstoting. Felle, contrasterende en fluorescerende kleuren gelaagd in materialen stellen haar in staat om die dualiteit te onderzoeken. Waar deze kleuren de aandacht trekken, nodigen de organische vormen en het wervelende tactiele netwerk van lijnen uit tot diepgaande observatie
www.achagabriela.com 
www.suzanneplomp.com 
Amethyst is an exhibition created by Gabriela Acha and Suzanne Plomp, both collectors of treasures from nature such as minerals. The mineral amethyst is a purple variety of quartz, gemstone of the seventh ray. The works of Acha and Plomp are connected through the enchanting purple colour that brings back memories, and generates new memories as well through fiction. In Amethyst Acha and Plomp exhibit their memories and stories of growth, observation and preservation.
Gabriela Acha’s work brings drawings belonging to remembrances of her trips around Latin America and Europe. These pieces are related to the preservation of memory and the dialogue between the public and private sphere. Different times and places are manifested at once juxtaposed on an installation. Accompanying the drawings, there is a series of sculptures made out of seeds of a palm known as Livistona Chinensis. In the process, the raceme of seeds is covered emulating the natural sedimentation in the creation of stalactites. The outcome is an artificial fossil, and finally, a memento mori.
Suzanne Plomp presents works that are reminiscent of bodies and organs, that represent unknown forms of life and processes of growth. Her work explores facets of kinship, where the balance of power is brought to light: both the vulnerability and power from one creature to another. Her work arises by playing with contradictions, such as attraction and repulsion. Bright, contrasting fluorescent colours layered in materials allow her to investigate that duality. Where these colours attract the eye, the organic shapes and the swirling tactile networks of lines invite in-depth observation.

Op dinsdag 27 april is Pulchri Studio gesloten en is het niet mogelijk een bezoek te brengen aan deze expositie.

Informatie

Vanaf:
Woensdag 31 maart 2021
Tot en met:
Woensdag 28 april 2021

Waar:
Tuingalerie

Finissage zaterdag 24 april om 15.00 uur

Kunstenaars