Pulchro Sacrum - 40 jaar Garantie

Pulchro Sacrum bestaat 40 jaar! Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor nieuwe leden die graag willen exposeren maar voor wie de financiële polsstok nog niet ver genoeg reikt. Om het risico van de zaalhuur en bijkomende kosten af te dekken, stelt Pulchro Sacrum zich doorgaans garant voor een belangrijk deel van de kosten. Mocht blijken dat de verkoop voldoende heeft opgeleverd om de kosten te dekken, dan voldoet de kunstenaar zelf zijn rekening. Het is een mooi systeem dat wij met uw steun graag in stand willen houden.

Stichting Pulchro Sacrum zet zich vooral in voor leden die nog niet eerder exposeerden. Maar ook kunstenaars die juist lang lid zijn en hun jubileum willen vieren met een expositie worden gesteund. Daarnaast maakten wij met bijdrages in voorgaande jaren ook enkele bijzondere exposities mogelijk. Bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende expositie van nieuwe leden. Verder steunt de Stichting de jaarlijkse expositie met net afgestudeerden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

De deelnemende kunstenaars zijn: Christine Bittremieux, Florence Fernhout, Marinus Fuit, Martin Helm, Dindi van der Hoek, Anne Rose Regenboog, Danielle Stabel, Anna van Stuijvenberg, Birgitta Sundström - Jansdotter en Willem Veerman. 

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 18 juni 2022
Tot en met:
Zondag 10 juli 2022

Waar:
Klinkenberggaleries
Voorhoutgalerie

Opening:
Zaterdag 18 juni 2022 om 16:00 uur

Opening door:
Aldrik Sluis, voorzitter stichting Pulchro Sacrum

Kunstenaars