Refugee Art - Perception and Reality

Het vluchtelingenprobleem raakt ons allemaal. Niet alleen emotioneel, maar ook concreet. Voor velen geldt het gegeven dat het vraagstuk zich thans wel in hun ‘backyard’ aandient. Het is aan een ieder voor zichzelf te bepalen hoe daarmee om te gaan. Pulchri Studio wil als Haagse kunstenaarsvereniging participeren in en een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen in Nederland, en Den Haag in het bijzonder. Deze tentoonstelling beoogt een interactie te bewerkstelligen met vluchtelingen met een verblijfsstatus, middels culturele activiteiten. 

In samenhang en gelijktijdig met Nestruimte en galerie Maurits van der Laar organiseert Pulchri een tentoonstelling met als thema de komst van vluchtelingen naar Europa. Nestruimte presenteert de uitkomst van het vluchtelingenproject op Lesbos “ Trespassengers “ ; Maurits van der Laar toont werk van de kunstenaar Nour Eddine Jarram.

Pulchri Studio maakt een tentoonstelling van  Haagse kunstenaars die de vluchtelingenproblematiek, zoals het via de media op ons afkomt, als thema hebben verwerkt tot een statement of contemplatieve reactie, samen met het werk van een aantal reeds in ons land gevestigde vluchteling-kunstenaars, waaronder de eerder genoemde Nour Eddine Jarram. In samenwerking met Vluchtelingenwerk-Zuidvleugel  worden alle recente statushouders onder de vluchtelingen in Den Haag benaderd om iets persoonlijks ( foto, tekening, etc. ) voor de duur van deze tentoonstelling af te staan om in vitrines te presenteren als symbool of relikwie. 

Informatie

Vanaf:
Zaterdag 04 juni 2016
Tot en met:
Zondag 26 juni 2016

Waar:
Mesdagzaal

Opening:
Zaterdag 04 juni 2016

Opening door:
Joris Wijsmuller.

Kunstenaars